Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 381682-2021

28/07/2021    S144

il-Litwanja-Vilnius: Stħarriġ dwar id-Differenzi bejn il-Ġeneri fil-Kura Mhux Mħallsa, l-Attivitajiet Individwali u Soċjali

2021/S 144-381682

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn Is-Sessi (EIGE)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 2900764882
Indirizz postali: Gedimino av.16
Belt: Vilnius
Kodiċi NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kodiċi postali: LT 01103
Pajjiż: Il-Litwanja
Persuna ta’ kuntatt: EIGE Procurement
Posta elettronika: procurement@eige.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9063
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9063
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-ugwaljanza bejn is-sessi

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Stħarriġ dwar id-Differenzi bejn il-Ġeneri fil-Kura Mhux Mħallsa, l-Attivitajiet Individwali u Soċjali

Numru ta' referenza: EIGE/2021/OPER/10
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79311300 Servizzi ta' l-analiżi ta' l-istħarriġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali

L-għan ġenerali tal-istudju hu li jimla l-lakuni fid-dejta fil-qasam prijoritarju tal-politika tal-UE billi jiġbor id-dejta tal-istħarriġ minn madwar l-UE dwar id-differenzi bejn il-ġeneri fil-kura mhux imħallsa, l-attivitajiet individwali u soċjali.

L-għan(ijiet) speċifiku/speċifiċi

L-għan(ijiet) speċifiku/speċifiċi huma:

L-għan speċifiku 1: biex titjieb il-ħila tal-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri biex jinqabdu bidliet fid-dominju tal-Ħin b’mod aktar kunċettwalment sod, koerenti u regolari.

L-għan speċifiku 2: biex jappoġġja l-monitoraġġ tal-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025, b’mod partikolari fil-qasam prijoritarju tagħha dwar it-tnaqqis tad-differenza fil-kura bejn il-ġeneri.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LT Lietuva
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ewlieni ta’ din il-proċedura hu li tintgħażel l-aħjar proposta għall-istudju biex jappoġġja r-reviżjoni kunċettwali tad-dominju tal-Ħin tal-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u biex tinġabar dejta minn madwar l-UE dwar differenzi bejn il-ġeneri fil-kura mhux imħallsa, l-attivitajiet individwali u soċjali.

Dan l-istudju se jkun ibbażat fuq riċerka b’metodi mħallta, jadotta perspettiva tal-ġeneri u intersezzjonali u għandu jwettaq l-attivitajiet li ġejjin:

— l-iżvilupp ta’ qafas kunċettwali u ta’ kejl biex jiġu stmati d-differenzi bejn il-ġeneri fil-kura mhux imħallsa, l-attivitajiet individwali u soċjali,

— konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati biex jiddiskutu u jivvalidaw il-qafas kunċettwali u l-kwestjonarju tal-istħarriġ biex jistmaw id-differenza bejn il-ġeneri fil-kura mhux imħallsa, l-attivitajiet individwali u soċjali,

— l-implimentazzjoni ta’ stħarriġ tal-penil online biex jinġabru lakuni bejn il-ġeneri fid-dejta minn madwar l-UE fil-kura mhux imħallsa, l-attivitajiet individwali u soċjali,

— analiżi tad-dejta tal-istħarriġ u rappurtaġġ tar-riżultati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 13
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 13/09/2021
Ħin lokali: 10:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 14/09/2021
Ħin lokali: 10:00
Post:

Is-seduta tal-ftuħ virtwali.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta’ sigurtà, dak li jitfa’ l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem lil: procurement@eige.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
21/07/2021