Supplies - 381738-2020

14/08/2020    S157

Netherlands-Apeldoorn: Occupational clothing, special workwear and accessories

2020/S 157-381738

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Vallei en Veluwe
National registration number: 6513549
Postal address: Steenbokstraat 10
Town: Apeldoorn
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 7324 AX
Country: Netherlands
Contact person: Emily van der Linden
E-mail: ea@pro10.nl
Telephone: +31 703819724

Internet address(es):

Main address: http://www.vallei-veluwe.nl

Address of the buyer profile: http://www.vallei-veluwe.nl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3a2006ebe2d2dc9d1f2751095664d355
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3a2006ebe2d2dc9d1f2751095664d355
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bedrijfskleding en algemene persoonlijke beschermingsmiddelen

II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Waterschap Vallei en Veluwe is voornemens met één opdrachtnemer een raamovereenkomst te sluiten die bedrijfskleding en algemene persoonlijke beschermingsmiddelen voor overige werkzaamheden levert, alsmede de inname en verwerking van de artikelen verzorgt.

Alle ondernemers die aan de eisen voldoen worden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Dat kan zelfstandig, als samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op derden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
18800000 Footwear
18110000 Occupational clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
II.2.4)Description of the procurement:

Op basis van de historische uitgaven wordt de omvang van de opdracht geraamd op ca. 100 000 EUR (exclusief btw) per jaar. De behoefte kan jaarlijks fluctueren. De genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 80
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er is sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van twaalf maanden met de mogelijkheid de overeenkomst eenmaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van 48 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie verlengingen.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De Aanbestedende dienst kiest voor een raamovereenkomst langer dan 48 maanden, omdat er in het eerste contractjaar vooral sprake is van implementatie. Verder draagt een langere looptijd bij aan het waarborgen van een eenduidige uitstraling en wordt het voor inschrijvers interessanter om indien nodig extra te investeren in duurzame oplossingen.

IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/09/2020
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Dit betreft een heraanbesteding. De aanbestedende dienst heeft eerder een Europese niet-openbare aanbesteding gestart, maar was genoodzaakt om deze te beëindigen omdat geen enkele partij op basis van de gestelde selectiecriteria in aanmerking kwam voor de gunningsfase.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Walburgstraat 2-4
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CD
Country: Netherlands
E-mail: kortgeding.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldpunt Waterschap Vallei en Veluwe
Town: Apeldoorn
Country: Netherlands
E-mail: nvt@vallei-veluwe.nl

Internet address: http://www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/waterschap-vallei-en-veluwe/

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2020