Suministros - 381883-2019

13/08/2019    S155    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Unidad de ultrasonidos

2019/S 155-381883

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Semmelweis Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_65859157
Dirección postal: Üllői út 26.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110
Código postal: 1085
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Sáray Dorottya
Correo electrónico: saray.dorottya@semmelweis-univ.hu
Teléfono: +36 206701374
Fax: +36 14591500

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://semmelweis.hu/

Dirección del perfil de comprador: http://semmelweis.hu/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956282019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956282019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Központi költségvetési szerv
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ultrahang készülékek beszerzése

Número de referencia: EKR000956282019
II.1.2)Código CPV principal
33112200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. rész: Adásvételi szerződés keretében 4 darab ultrahang-diagnosztikai készülék in vitro fertilizációs és szülészeti ambuláns célra történő beszerzése

2. rész: Adásvételi szerződés keretében 2 darab nagyteljesítményű ultrahang-diagnosztikai készülék in vitro fertilizációs és szülészet-nőgyógyászati műtéti célra történő beszerzése és 3 darab nagyteljesítményű ultrahang-diagnosztikai készülék in vitro fertilizációs és szülészet-nűgyógyászati ambuláns célra történő beszerzése

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

4 db ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzése

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Semmelweis Egyetem KKT Korányi Tömb Nőgyógyászati Klinika (1083 Budapest, Üllői út 78.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében 4 darab ultrahang-diagnosztikai készülék in vitro fertilizációs és szülészeti ambuláns célra történő beszerzése

A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan:

— a termék rendeltetési helyre történő szállítása,

— gyártói előírásoknak megfelelő telepítése, üzembe helyezése,

— használatának betanítása,

— 18 hónap jótállás biztosítása

— működő szervizháttér biztosítása

Az ajánlattevő által teljesítendő feladatokat részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő az alábbi feltételekkel egyenlíti ki:

Ajánlatkérő a berendezést a szerződés aláírásával egyidejűleg megrendeli. Rendeltetési helyre történő szállítására, a gyártói előírásoknak megfelelő üzembe helyezésére, és a betanításra vonatkozó határidő a szerződés aláírását követő 40 nap.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Készülék tömege tartozékok nélkül (kg) (előny a kevesebb) (90 kg fölött 0 pont; 50 kg alatt 10 pont) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 2D max. frame rate (1380 kép/sec fölött 10 pont; 1100 kép/sec alatt 0 pont) (előny a magasabb) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Color Doppler max. frame rate (350 kép/sec fölött 10 pont; 30 kép/sec alatt 0 pont) (előny a magasabb) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Bekapcsolható mérési segéd zoom ablak biometrikus és caliper (2D távolság, trace, stb.) mérések esetén a határvonalak és élek pontosabb meghatározása érdekében - (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Két- és négy osztatú képmegjelenítés (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Min. 8 sávos TGC beállítási lehetőség - (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Szélessávú THI üzemmód: a készülék használja fel a képalkotáshoz a felharmónikus frekvencia alatti frekvenciájú echóösszetevőket is (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Az összes üzemmódból a monitoron vezérelve egy lépésben aktiválható a vizsgálófej, alkalmazás és beállítás (preset) választása - (igen/nem) (előny az igen). / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: USB csatlakozó a kezelőpulton képek exportálásához (db) (2 vagy több db 10 pont; 1 db 0 pont) (előny a magasabb) / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 1
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.7) ponthoz kiegészítés:a szerződés időtartama 40 naptári nap,ami kb.1,5 hónap.

AK az ajánlatokat a Kbt.76.§(2)bekc)pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el az alábbiak szerint:Az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás,a további értékelési szempont esetében a pontozás,mint abszolút módszer.

Adható pontszám:0-10 pont

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2 db és 3db ultrahang-diagnosztikai készülék besz.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Semmelweis Egyetem KKT Korányi Tömb Nőgyógyászati Klinika (1083 Budapest, Üllői út 78.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében 2 darab nagyteljesítményű ultrahang-diagnosztikai készülék in vitro fertilizációs és szülészet-nőgyógyászati műtéti célra történő beszerzése és 3 darab nagyteljesítményű ultrahang-diagnosztikai készülék in vitro fertilizációs és szülészet-nőgyógyászati ambuláns célra történő beszerzése

A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan:

— a termék rendeltetési helyre történő szállítása,

— gyártói előírásoknak megfelelő telepítése, üzembe helyezése,

— orvostechnikai próbaüzem biztosítása,

— használatának betanítása

— 18 hónap jótállás biztosítása

— működő szervizháttér biztosítása

Az ajánlattevő által teljesítendő feladatokat részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő az alábbi feltételekkel egyenlíti ki:

Ajánlatkérő a berendezést a szerződés aláírásával egyidejűleg megrendeli. Rendeltetési helyre történő szállítására, a gyártói előírásoknak megfelelő üzembe helyezésére, és a betanításra vonatkozó határidő a szerződés aláírását követő 40 nap.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Készülék tömege tartozékok nélkül (előny a kevesebb) (90 kg fölött 0 pont; 50 kg alatt 10 pont) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: A készülék leállítása nélkül kikapcsolható monitor (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Caliperes és biometrikus mérések elérése egy ugyanazon kezelőgombbal (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Mérésekhez segéd zoom ablak biometrikus és caliper (2D távolság, trace, stb.) mérések esetén a határvonalak és élek pontosabb meghatározása érdekében (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Automatikus B kép, Color és Pulzus Doppler képoptimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen (igen/nem) (előny az igen) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2D max. frame rate (300 kép/sec alatt 0 pont; 1900 kép/sec fölött 10 pont) (előny a magasabb) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Color Doppler max. frame rate (30 kép/sec alatt 0 pont; 350 kép/sec fölött 10 pont) (előny a magasabb) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Színek száma színezhető 2D képen (5 szín alatt 0 pont; 9 szín és fölötte 10 pont) (előny a magasabb) / Ponderación: 3
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 1
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.7) ponthoz kiegészítés:a szerződés időtartama 40 naptári nap, ami kb.1, 5 hónap.

AK az ajánlatokat a Kbt.76.§(2)bekc)pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el az alábbiak szerint:Az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a további értékelési szempont esetében a pontozás, mint abszolút módszer.

Adható pontszám:0-10 pont

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Mindkét rész esetében:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Mindkét rész esetében:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónapban) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (ultrahang készülékek beszerzése) teljesítései, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen,

— szállítás mennyisége (db)

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,

— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,

— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot.

M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában csatolandó külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt).

A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek.-ére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-ben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető - illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb - ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Mindkét rész esetében:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgyából (ultrahang készülékek szállítása) származó alábbi referenciával/referenciákkal:

— az 1. részben összesen legalább 3 db ultrahang készülékek szállítása

— a 2. részben összesen legalább 1 db ultrahang készülékek szállítása.

Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal.

Egy referencia több ajánlati részben is felhasználható, illetve az alkalamssági követelménynek való megfelelés igazolható egy, vagy több, ultrahang készülékek szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.

M2.) nem rendelkezik a megajánlott árura vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 § (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Mindkét rész esetében:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződésben meghatározott feladatok késedelmes vagy hibás teljesítése esetén:

— Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a teljes nettó ellenérték. A késedelmi kötbér mértéke: 1 %/naptári nap,összesen maximum a teljes nettó vételár 20 %-a,

— Hibás teljesítés A hibás teljesítési kötbér alapja a teljes nettó ellenérték. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hiba kijavításáig a nettó ellenértékének 1 %/naptári nap, összesen maximum a teljes nettó vételár 20 %-a.

Felek érvényesítik a Ptk. 6:187§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

— Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.A korábban felszámított késedelmi kötbér mértéke beleszámít a meghiúsulási kötbérbe,

— Jótállási kötelezettség: a sikeres átadás-átvétel napjától kezdődően 18 (tizennyolc) hónap

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/09/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/09/2019
Hora local: 12:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (4), (6)bek szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV

1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017. (XII.19.) Korm rend alapján.

2. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.

4. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

5. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

6. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11 a) alapján is történhet.

7. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a 424/2017. (XII.19.) KR. 13. §-a alapján vizsgálja.

8. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

9. Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

10. Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

12. A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

13. AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.

14. Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.

15. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, Dr. Budai Zoltán 00783

16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

17. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

19.Ajánlattevőnek az ajánlata részeként (részenként) kereskedelmi/szakmai ajánlatot kell benyújtania az Útmutató 4.12 pontja alapján.

20. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

21. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, így az ajánlati kötöttség 60 nap.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2019