Lieferungen - 381928-2017

Kompaktansicht anzeigen

28/09/2017    S186

România-Iași: Vagoane de tramvai

2017/S 186-381928

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Compania de Transport Public Iasi SA
Adresă: Str. Silvestru nr. 5,C20, camera 3, etaj 2
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700012
Țară: România
În atenția: Cristian Stoica
E-mail: achizitii@sctpiasi.ro
Telefon: +40 372148600
Fax: +40 232213913

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Tramvaie rulate.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Depoul de tramvaie din Germania (cod NUTS DEA13).

Cod NUTS RO213 Iaşi

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare tramvaie rulate, respectiv 7 tramvaie de tip M8C si 4 tramvaie de tip M6D din Germania.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34622100 Vagoane de tramvai

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 307 999,96 EUR
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Negociere fără publicarea unei convocări la licitație
Situație de urgență extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de entitatea contractantă, în conformitate cu condițiile stricte stabilite de directivă: da
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
13303
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu

Secțiunea V: Atribuirea contractului

V.1)Atribuirea și valoarea contractului
Contract nr: 227
Denumire: Tramvaie rulate
V.1.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
14.9.2017
V.1.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
V.1.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Ruhrbahn GmbH
Adresă: ZweigertstraBe 34
Localitate: Essen
Cod poștal: 45130
Țară: Germania

V.1.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 1 416 800 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 1 344 419,82 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:
Numărul de luni: 1
V.1.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
V.1.6)Prețul plătit pentru achizițiile de ocazie

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Tribunalul Iasi – Sectia Comerciala si Contencios Administrativ si Fiscal
Adresă: B-dul Anastasie Panu nr. 25
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700024
Țară: România
Telefon: +40 232260600
Fax: +40 232260411

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Biroul Juridic al SCTP Iasi
Adresă: Str. Silvestru nr. 5
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700012
Țară: România
E-mail: juridic@sctpiasi.ro
Telefon: +40 232267772/192
Fax: +40 232213913

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
26.9.2017