Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 381966-2017

Visa förkortad version

29/09/2017    S187    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Tyskland-Köln: Stöd för granskning av prissättningssystem

2017/S 187-381966

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 12.8.2017, 2017/S 154-318436)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 Cologne, TYSKLAND. E-post: tenders@easa.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

29.9.2017 (17:00), lokal tid.

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

2.10.2017 (17:00), lokal tid.