Építési beruházás - 381969-2022

15/07/2022    S135

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2022/S 135-381969

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
E-mail: bernadett@drmanyoki.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Töltésfejlesztések a Felső-Tisza jobbpartján

Hivatkozási szám: EKR001087062021
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Töltésfejlesztések a Felső-Tisza jobbpartján, az országhatár és Gulács között " című projekt - FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 363 895 599.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246200 Folyópartvédelmi munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45243000 Parti védművek
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45246400 Árvízmegelőzés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Vásárosnamény járásban, Tivadar, Tarpa és Gulács települések kül- és belterületei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.) Vízi létesítmények tervezése, kivitelezése: Árvízvédelmi töltésépítési és/vagy magasítási (fejlesztési) munkák összesen 12 311 m hosszon. Árvízvédelmi töltésen létesített töltéskorona burkolatépítést és/vagy rekonstrukció 12,311 m hosszon.

Árvízvédelmi vízilétesítmény tervezése, építése (első-és másodrendű töltésépítési és/vagy magasítás), fejlesztése; árvízvédelmi műtárgyak tervezése, építése, fejlesztése, töltéskorona burkolat építése, fejlesztése .

1.1.) Tisza jobb part Töltés 48+200-51+991 tkm között (3791m)

- Irtási munkák 56 600 m2

- Bontási munkák: 6677 m3

- Ideiglenes melléklétesítmények: 3791 m

- Töltésépítés földmunka: 197 221 m3

- Burkolat építés: 15 400 m2

- Töltéstartozékok: 3791 m

- Közműkiváltások: 2 db

1.2.) Tisza jobb part Töltés 54+292-62+812 tkm között (8520m)

- Irtási munkák 30 800 m2

- Bontási munkák: 8700 m3

- Ideiglenes melléklétesítmények: 8520 m

- Töltésépítés földmunka: 513 298 m3

- Burkolat építés: 34 830 m2

- Töltéstartozékok: 8520 m

- Közműkiváltások: 2 db

2.) Folyószabályozási művek:

Badalói partbiztosítás rekonstrukciója

- Vízépítési terméskő: 4900 m2

- Irtási munkák: 1200 m2

- Egyes fák kitermelése: 30 db

- Kőművek: 4900 m3

- Felületrendezés: 600 m2

- Területrendezés: 1500 m2

3.) Egyéb szakértői szolgáltatások: természetvédelmi szakfelügyelet, régészeti szakfelügyelet

4.) Terület-előkészítés: lőszermentesítés, geodézia, talajmunka (régészeti feltáráshoz)

5.) Megvalósulási, üzemeltetési, engedélyezési dokumentáció

- 1 db Kiviteli tervek ((Tisza jp. Töltés 48+200-51+991 tkm között)

- 1 db Kiviteli tervek (Tisza jp. Töltés 54+292-62+812 tkm között)

- 1 db Badalói partbiztosítás rekonstrukciója

A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési, kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nak az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes feladatleírást, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások/feladatokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli vízépítési területen szerzett többlettapasztalata (hónapok száma, minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli árvízvédelmi mű tervezésében szerzett speciális tapasztalata (hónapok száma, minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 227-596431
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Töltésfejlesztések a Felső-Tisza jobbpartján

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 452 265 100.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 363 895 599.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési részfeladatok, VZ-TER jogosultságú szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

További ajánlattevők:

KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21., adószám: 11876566-2-15)

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 9 399 765 810

2. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli vízépítési területen szerzett többlettapasztalata (hónapok száma, minimum 0, maximum 36 hónap): 36

3. Az M/2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli árvízvédelmi mű tervezésében szerzett speciális tapasztalata (hónapok száma, minimum 0, maximum 36 hónap): 36

Bírálóbizottság a KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) ajánlattevő ajánlatát megvizsgálta és megállapította annak megfelelőségét.

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Petőfi utca 20., adószám: 11053727-2-04)

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 9 700 000 000

2. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli vízépítési területen szerzett többlettapasztalata (hónapok száma, minimum 0, maximum 36 hónap): 36

3. Az M/2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli árvízvédelmi mű tervezésében szerzett speciális tapasztalata (hónapok száma, minimum 0, maximum 36 hónap): 6

Bírálóbizottság a BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Petőfi utca 20.) ajánlattevő ajánlatát megvizsgálta és megállapította annak megfelelőségét.

Nyertes ajánlattevő:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65., adószám: 27420322-2-07)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/07/2022