Storitve - 381990-2017

29/09/2017    S187    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Nemčija-Berlin: Zagotavljanje podpornih storitev v zvezi z vodenjem in organiziranjem enodnevnih mladinskih forumov v regionalnih parlamentih nemških zveznih držav

2017/S 187-381990

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament, Informationsbüro in Deutschland
Poštni naslov: Unter den Linden 78
Kraj: Berlin
Šifra NUTS: DE3 BERLIN
Poštna številka: 10117
Država: Nemčija
E-naslov: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefon: +49 03022801000
Telefaks: +49 03022801111

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.europarl.europa.eu/portal/de

Internetni naslov profila kupca: http://www.europarl.de/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje podpornih storitev v zvezi z vodenjem in organiziranjem enodnevnih mladinskih forumov v regionalnih parlamentih nemških zveznih držav.

II.1.2)Glavna koda CPV
80200000 Storitve srednješolskega izobraževanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Nemčiji organizira dogodke, na katerih imajo nemški evropski poslanci in šolski učenci možnost odprto razpravljati o aktualnih vprašanjih Evropske unije.

Mladinski forumi so namenjeni obveščanju šolskih učencev po vsej Nemčiji (od 10. razreda dalje) o delu in odgovornostih Evropske unije in Evropskega parlamenta. Učenci se bodo prek aktivnega sodelovanja naučili, kako nastajajo zakoni in kateri koraki so potrebni pred sprejetjem zakona. Mladinski forumi bodo organizirani v sodelovanju z ustreznim regionalnim parlamentom in bodo potekali v njegovih prostorih.

Naročilo zajema načrtovanje, organiziranje in vodenje mladinskih forumov v sodelovanju z regionalnimi parlamenti. To bo vključevalo zagotovitev potrebnega prostora, izdajanje povabil, zagotavljanje tehnične opreme in postrežbe hrane in pijače ter nadzorovanje dogodka na kraju samem.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 272 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE DEUTSCHLAND
II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo zajema načrtovanje, organiziranje in vodenje mladinskih forumov v sodelovanju z regionalnimi parlamenti. To bo vključevalo zagotovitev potrebnega prostora, vabila šolam, zagotavljanje tehnične opreme in postrežbe hrane in pijače, nadzorovanje dogodka na kraju samem ter zagotavljanje posebnih storitev, določenih v specifikacijah.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 272 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2. Pogodba se bo podaljševala s tihim sporazumom za 1-letna obdobja do največ 4 let od začetka njene veljavnosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

glej specifikacije in pogoje za oddajo ponudbe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/11/2017
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/11/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropski parlament, Informationsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NEMČIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

pri odpiranju sta lahko navzoča največ 2 zastopnika vsakega ponudnika. Imena zastopnikov je treba Evropskemu parlamentu sporočiti vsaj 2 dneva pred datumom odpiranja. Ponudniki, ki ne bodo potrdili svoje udeležbe, ne bodo smeli sodelovati pri odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija

Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/09/2017