Szolgáltatások - 382012-2016

29/10/2016    S210    - - Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2016/S 210-382012

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Telefon: +36 12374128
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési,építési,szerelési munkákhoz kapcs. projektmenedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg.

II.1.2)Fő CPV-kód
71310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési,építési,szerelési munkákhoz kapcs. projektmenedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71310000
71631000
71356300
71520000
71541000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

A végleges szerződés tervezet Előzmények B.) pontjában és a szerződés tervezet 1.2. pontja szerinti helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projekt menedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/06/2015
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 148-274114

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési,építési,szerelési munkákhoz kapcs. projektmenedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/06/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Újlak Mérnökiroda Kft.
Hunor u. 20./b.
Budapest
1035
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 849 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerz.mód.: 24.8.2016. A tárgyi feladatok ellát. alapját képező Váll. Szerz. Mód.-ra tek. felek bővítették a Megb.Szerz. Megbízott által ellátandó feladatok tárgyát és mennyiségét a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt menedzsment és tervellenőri,sportszakmai ellenőri,kockázatelemzési munkák elvégzésével. E feladat ellátása során a Megbízott köt. figyelemmel lenni a VB idejére megépítendő FINA Market kialakításának és a Dagály Strandfürdő (DS) tervezett kialakításának összehangolására, a VB után az úszókomplexum és a Dagály Strandfürdő közös üzemeltetésének lehetőségére. A szerz. megköt. követően a FINA-val és a MÚSZ-al történt megállapodások alapján szükségessé vált a DS területén meglévő 50 m-es külső medence átalakítása és ennek a VB rendezvényeibe történő bekapcsolása. Ezáltal e terület is versenyterületté minősült, mely miatt szükséges a megfelelő összeköttetés kialakítása a többi úszólétesítménnyel, az egységes biztonsági és beléptetési rendszer megteremtése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71310000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71631000
71356300
71520000
71541000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

A végleges szerződés tervezet Előzmények B.) pontjában és a szerződés tervezet 1.2. pontja szerinti helyszínek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projekt menedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/06/2015
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 849 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Hunor u. 20./b.
Budapest
1035
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Vállalkozási Szerződés Módosításra tekintettel a Felek bővítik a Megbízott által ellátandó feladatok tárgyát és mennyiségét a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt menedzsment és tervellenőri, sportszakmai ellenőri, kockázatelemzési munkák elvégzésével, mely feladat ellátása során a Megbízott köteles figyelemmel lenni a Világbajnokság idejére megépítendő FINA Market kialakításának és a Dagály Strandfürdő tervezett kialakításának összehangolására, valamint a Világbajnokságot követően az úszókomplexum és a Dagály Strandfürdő közös üzemeltetésének lehetőségére is.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokkal összefüggésben kibővült feladatok nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, Megbízottnak eddig is voltak ilyen ellenőrzési, szolgáltatási feladatai a VB-vel, a 25879. hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben, amihez kapcsolódnak a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatások tekintetében ellátandó feladatok. A szerz. mód. érték nem éri el a Kbt. 141. § (2) bek. meghatározott értékhatárt, annál nagyságrendekkel alacsonyabb. Egyebekben a Megbízó, mint ajánlatkérő, számára a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokkal összefüggő módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A kiegészült szolgáltatások nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, mivel a Megbízottnak eddig is voltak feladatai a VB-vel, a Bp. XIII. kerület 25879. hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben. Az ellenérték növ. nem haladja meg az eredeti a Szerz.-ben meghat. díj 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 849 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 884 100 000.00 HUF