A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 382085-2015

Normál nézet megjelenítése

30/10/2015    S211

Magyarország-Budapest: Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése

2015/S 211-382085

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK15625
Postai cím: Városház u. 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9–11.
Címzett: dr. Sárádi Kálmánné, főjegyző
E-mail: ehrfph2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.budapest.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Postai cím: Városház u. 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály, Budapest Városház u. 9–11., 4. em. 5.
Címzett: Cseh Tibor, osztályvezető
E-mail: ehrfph2@budapest.hu
Telefon: +36 13271657
Fax: +36 13271863
Internetcím: www.budapest.hu

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Postai cím: Városház u. 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Közbeszerzési Főosztály, Budapest Városház u. 9–11., 4. em. 12.
Címzett: Wendl György, Bándi Imre, közbeszerzési referensek
E-mail: ehrfph2@budapest.hu
Telefon: +36 13271657
Fax: +36 13271863
Internetcím: www.budapest.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Postai cím: Városház u. 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Közbeszerzési Főosztály, Budapest Városház u. 9–11., 4. em. 12.
Címzett: Wendl György, Bándi Imre, közbeszerzési referensek
E-mail: ehrfph2@budapest.hu
Telefon: +36 13271657
Fax: +36 13271863
Internetcím: www.budapest.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: általános közigazgatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása”.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése, 35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök, 35113100 Helyi biztonsági berendezések, 35125000 Felügyeleti rendszerek, 35125300 Biztonsági kamerák, 73421000 Biztonsági berendezések fejlesztése

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az eljárás célja a Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9–11. szám alatti épületében a biztonsági és vagyonvédelmi rendszerek kialakítása, mely magában foglalja a tervezést, az eszközök beszerzését és szállítását, telepítését, üzembe helyezését és a rendszerek oktatását a kezelőszemélyzet részére.
Tervezés: A biztonságtechnikai rendszer kiépítése csak a Vállalkozó által elkészített, és a Főpolgármesteri Hivatal által jóváhagyott műszaki (kiviteli) tervdokumentáció alapján kezdhető meg.
A műszaki átadás-átvételi eljárás napján a Vállalkozó köteles benyújtani a telepített biztonságtechnikai rendszerekről készített részletes műszaki (megvalósulási) tervdokumentációt 6 példányban (4 papír alapú és 2 elektronikus (CD/DVD) formában) a Megrendelő részére.
Eszközök beszerzése és szállítása: A teljes biztonságtechnikai rendszer kialakításához szükséges eszközök mennyiségileg a következők:
— Behatolásjelző központ 3 db,
— Akkuk 39 db,
— Bővítők, kezelők, kijelzők, elmozdulás vevő + érzékelő 452 db,
— Mozgás, üvegtörés, nyitásérzékelők, támadásjelző 1 108 db,

— Üvegfóliázás 760 m2,

— Szerverek, kliensgépek 19 db,
— Monitorok, kijelzők, háttértárak 47 db,
— Licenszek (IP kamerákhoz, szoftverekhez) 327 db,
— Egyéb rendszer eszközök (szünetmentes tápegység, rack, switch, perifériák) 134 db,
— Szoftverek (felügyeleti, operációs rendszer, antivirus, video szerver, beléptető) 67 db,
— IP kamerák és rendszámfelismerő kamerák 238 db,
— Átjátszó 2 db,
— Beléptető rendszer eszközei (olvasók, terminálok, vezérlők, konverterek ) 266 db,
— Beléptető rendszer eszközei (kapuk, sorompók, terelőkorlátok) 24 db,
— Beléptető rendszerbe integrált fiókos kulcstároló berendezések 12 db,
— Beléptető rendszer eszközei (elektromos zárak, vezérlő, hurkok) 87 db,
— Beléptető rendszer eszközei (ajtócsukók, vésznyitók, konzolok, kaputelefonok) 176 db.
A felsorolás tartalmazza a behatolásjelző, a video megfigyelő, az informatikai, és a beléptető rendszer kiépítéséhez szükséges eszközöket egyaránt. Az eszközök szállítása a Vállalkozó feladata.
Telepítés: A felsorolt eszközök telepítése az elfogadott tervek alapján a feladat részét képezi. A telepítést működő irodaházban kell végrehajtani, úgy, hogy az a hivatal munkáját ne akadályozza. A meglévő behatolásjelző, beléptető és video rendszer minden elemét le kell bontani, a tervezett ütemekkel összhangban.
Üzembe helyezés: A rendszerek üzembe helyezését követően el kell végezni az ISO 9001 számú minőségbiztosítási rendszerben előírt ellenőrzéseket.
Oktatás: Az elkészült biztonsági rendszer érintett felhasználói számára rendszerenként két alkalommal oktatást kell tartani.
Becsült érték áfa nélkül: 338 582 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Befejezés 31.12.2017

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Előleg-visszafizetési biztosíték: Vállalkozó az előleg visszafizetésének biztosítására köteles az igényelt előleg összegével megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani az előlegbekérő benyújtásával egy időben, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak mindaddig érvényesnek kell lennie, amíg az igényelt és a kifizetett előleg összege teljes mértékben a vállalkozói díjból levonásra nem kerül.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti (ÁFA nélkül számított) vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési (megvalósulási) biztosítékot köteles nyújtani. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak a szerződés Megrendelő által elismert végleges teljesítéséig kell fenntartania. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó köteles a teljesítési biztosíték érvényességét a tényleges teljesítési határidőig haladéktalanul meghosszabbítani.
Jólteljesítési biztosíték: A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó köteles a teljesítés időpontjában jólteljesítési (jótállási) biztosítékot nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg erejéig. A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozónak a jótállási időszak lejártát követő 30 napig kell fenntartania.
Jótállás: Szerződő felek megállapodása alapján Vállalkozó a Beruházás egyes Feladatrészei kapcsán lefolytatott, sikeres átadás-átvétel alapján kiállított teljesítés igazolás kiállításától számítottan a szállított termékekre a termék gyártója által vállalt (de legkevesebb 12 hónap) időtartamra, illetve az általa végzett beszerelésre 12 hónap időtartamra jótállást vállal.
Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, az 1.5. pontban részletezett Feladatrészek teljesítésével, vagy a szerződés 2.2.8. pontjában rögzítettek szerint késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naponként a teljesítésig a késedelemmel érintett Feladatrészre eső, a szerződés 2. számú melléklete szerinti árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a 2.2.10. pont szerint hibásan teljesít, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A kötbér mértéke naponta a teljesítésig a teljesítéssel érintett Feladatrészre eső, a szerződés 2. számú melléklete szerinti árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A teljesítés Vállalkozónak felróható okból történő elmaradása, meghiúsulása esetén, továbbá ha Vállalkozó a teljesítést egyéb okból megtagadja vagy ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt került sor, Megrendelő a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.
Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén az előleg visszafizetési biztosítékot, a teljesítési biztosítékot és a jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés teljesítésének pénzügyi fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Vállalkozó 1 db előlegbekérő és arról 1 db előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi műszaki teljesítéshez tartozó ütemezés szerint:
— Előlegbekérő, valamint arról előlegszámla (legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a, a Vállalkozó erre vonatkozó igénye esetén),
— Az 1. számú részszámla az alábbi feladat teljesítése és a Megrendelő általi elfogadása (teljesítés igazolás) után a szerződés 2. számú mellékletét képező árazott költségvetés alapján:
3.3.2.1. Műszaki tervdokumentáció elkészítése.
— A 2. számú részszámla az alábbi feladatok teljesítése és a Megrendelő általi elfogadása (teljesítés igazolás) után a szerződés 2. számú mellékletét képező árazott költségvetés alapján:
3.3.3.1. Központi Szerver-kliens számítógépek és hálózati elemek kiépítése;
3.3.3.2. CCTV rendszer kiépítése (külső kamerák telepítésével);
3.3.3.3. Rádiórendszer továbbfejlesztése és a járőrellenőrző rendszer kialakítása;
— A 3. számú részszámla az alábbi feladatok teljesítése és a Megrendelő általi elfogadása (teljesítés igazolás) után a szerződés 2. számú mellékletét képező árazott költségvetés alapján:
3.3.4.1. Elektronikus behatolás-jelző rendszer héjvédelemének kiépítése;
3.3.4.2. Beléptető rendszer és belépési áthaladást gátló eszközök cseréje;
— A 4. számú részszámla az alábbi feladatok teljesítése és a Megrendelő általi elfogadása (teljesítés igazolás) után a szerződés 2. számú mellékletét képező árazott költségvetés alapján:
3.3.5.1. Elektronikus behatolás-jelző rendszer kiépítése (héjvédelem bővítése a magasabb védelmi osztályú területeken);
3.3.5.2. Mechanikai védelem;
— Végszámla az alábbi szerződésszerű teljesítése és a Megrendelő általi elfogadása (teljesítés igazolás) után a szerződés 2. számú mellékletét képező árazott költségvetés alapján:
3.3.6.1. CCTV rendszer bővítése (belső területek kameráinak telepítésével);
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
Megrendelő – a Vállalkozó erre irányuló kérelme esetén – a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege – igénylése esetén – a részszámlák összegéből kerül levonásra mindaddig, amíg az igényelt és kifizetett előleg összege teljes mértékben a vállalkozói díjból levonásra nem kerül.
A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, illetve közös ajánlatot tevők esetében a nyertes ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a Kbt. 56. § (1) vagy (2) bekezdésében, illetve a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 10–11. §-aiban foglaltak szerint kell teljesíteni.
— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § b.) pontja szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdése d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá,
— Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá,
— Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárni.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § 20. § (3) bekezdésében és 21. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság kizáró okok igazolásával kapcsolatos útmutatóira:
1) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.)
2) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.)
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok)nem lehet(nek) az ajánlati felhívás feladását megelőző dátummal kiállított(ak).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlatot tevőkre) az alábbi dokumentumot:
P/1. A 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (biztonságtechnikai rendszerek tervezése és telepítése) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő működési ideje nem fedi le az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évet, akkor Ajánlatkérő újonnan piacra lépő szervezetnek tekinti.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésének alkalmazására és az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha:
P/1. az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgya (biztonságtechnikai rendszerek tervezése és telepítése) szerinti, – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el az 250 000 000 HUF értéket.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (biztonságtechnikai rendszerek tervezése és telepítése) szerinti árbevétele nem érte el összesen a nettó 150 000 000 HUF értéket.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
— az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét,
— teljesítés ideje (év, hó, nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont),
— teljesítés helye,
— a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége),
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése szerint, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó olyan szerződéssel vagy szerződésekkel az alábbiak szerint:
a) legalább 1 db, legalább 60 000 000 HUF ellenértékű közbeszerzés tárgya (biztonságtechnikai rendszerek tervezése és telepítése) szerinti referenciával; és
b) legalább 1 db, legalább nettó 110 000 000 HUF ellenértékű, minimum 100 db IP kamerát tartalmazó megfigyelő és digitális rögzítő rendszer szállítására és kiépítésére vonatkozó referenciával, amely minimum 10 db rendszámfelismerő kamerát és proximity kártyás beléptető rendszer kiépítését is tartalmazta; és
c) legalább 1 db, legalább nettó 4 000 000 HUF ellenértékű, legalább 60 (3x20) fiókos, beléptető rendszerbe integrált fiókos kulcstároló berendezés telepítésére és beüzemelésére vonatkozó referenciával.
Ugyanazon referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
FPH036/140/2015.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.12.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.12.2015 - 14:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.12.2015 - 14:00

Hely:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály, 1052 Budapest, Városház u. 9–11. K épület IV. emelet 15.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatok felbontására vonatkozó Kbt. 62. §-ának alkalmazására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
2. A dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni.
Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik. A Tisztelt Ügyfelek az V. kerület Városház u. 9–11. sz. alatt található II. sz. kapun keresztül jöhetnek be az épületbe. A beléptetés kérésekor minden esetben jelezzék, hogy a Közbeszerzési Főosztályra hoztak dokumentumot személyes leadásra és ennek érdekében kívánnak belépni az épületbe. A beléptetést végző Rendészet nem jogosult levelek, csomagok átvételére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Közbeszerzési Főosztály az épület bejáratával ellentétes oldalon, a K épületben a IV. emeleten helyezkedik el, a Károly körútra nézően. Kérjük, hogy a határidők betartása érdekében a fentiekhez szükséges időtartamot kalkulálni, illetve az esetleges kézbesítésre megbízottakat (küldönc, futárszolgálat) a regisztráció szükségességéről, illetve a leadás folyamatának időigényéről tájékoztatni szíveskedjenek.
3. Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva írásban és zárt csomagolásban 1 papíralapú, és 4 db elektronikus adathordozón az eredeti példányról készített nem szerkeszthető formátumú példányban kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A melléklet III. pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Az ajánlat vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
4. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (közös ajánlattételi megállapodás) a Kbt. 25. § figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint.
A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
5. Ajánlatkérő az ajánlattételt 3 500 000 HUF összegű ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, amelyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, mindenkor a Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal OTP. Bank Nyrt-nál vezetett 11784009-15735636 számú költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással, vagy postai átutalási megbízással való készpénz befizetéssel. A készpénz-átutalási megbízás átvehető az „A” melléklet II. pontjában meghatározott címen.
Az ajánlati biztosíték bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető. A garancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalát kell megnevezni, tárgyként – átutalás esetén is – „Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása” jogcímet kell feltüntetni. A garanciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 napig – a lejárat napján 24 óráig – kell érvényesnek/érvényesíthetőnek lennie.
A Kbt. 65. § (2) bekezdése szerinti esetben (ajánlati kötöttség kiterjesztése) Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (4)–(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak a másolati példányának, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolása útján) kell igazolni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen! A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) szerinti nyilatkozatot, melyek nemleges válasz esetén is csatolandók.
7. Az ajánlatnak eredeti, aláírt példányban tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint, továbbá tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet ajánlattevő elfogadja.
8. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdése, illetve a dokumentáció szerinti tartalommal.
10. Az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában, valamint a III.2.3) pontjában írt feltételekkel kapcsolatban bemutatott összeg a Magyar Nemzeti Banknak a nettó árbevételre vonatkozó adatok esetében az érintett üzleti év utolsó napján érvényes, a referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes hivatalos devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait:
— az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak,
— a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya,
— kizárólag ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
12. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
13. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdései szerint történik.
14. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolt magyar nyelvű fordítás az eredetivel mindenben megegyezik.
15. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
16. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni. Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható.
17. A közbeszerzési műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza.

18. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai szerint értendő.

19. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban, 19.11.2015-én 10:00 órakor helyszíni bejárást tart. Gazdasági Szereplők írásban feltett kérdéseire Ajánlatkérő írásban válaszol a Kbt. 45. § előírásainak megfelelően.
A találkozó helyszíne: 1052 Budapest, Városház u. 9–11., II. kapu
20. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat jelen beszerzéssel ugyanazon közvetlen cél megvalósítását szolgáló munkákra vonatkozóan a tárgyi eljárásban meghatározott beszerzési feltételek szerint.
22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka- és balesetvédelmi-, valamit tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról. Vállalkozó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a munkát a telep folyamatos üzemeltetése mellett végzi, az üzemeltetést nem akadályozhatja, nem zavarhatja és az üzemeltető előírásainak betartására köteles.
23. Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén:
— 120 000 000 HUF/év és 20 000 000 HUF/káresemény összegű, a vonatkozó szerződés hatályáig érvényes biztonságtechnikai rendszerek tervezése és építése tevékenységre szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen, a vonatkozó szerződés hatályáig kiterjeszti. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a tervezési szerződés aláírásának előfeltétele, amely előírásnak és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti visszalépésnek minősülés tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
24. Ajánlattevőnek amennyiben ajánlata a Kbt. 80. §-ában foglaltak szerint üzleti titkot tartalmaz, az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten, tételes tartalomjegyzékkel ellátva kell ajánlatába becsatolnia, amely tartalomjegyzék üzleti titokká nem nyilvánítható.
25. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez jogosultsággal és érvényes és hatályos kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezzen az alábbi jogosultsággal és érvényes és hatályos kamarai regisztrációval:
— 1 fő felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap gyengeáramú rendszerek tervezése terén szerzett épületvillamossági tervezői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. Rendeletben előírt V (vagy hatályos átsorolás előtti) tervezői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap építészeti tervezési területen szerzett épület tervezői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. Rendeletben előírt É (vagy hatályos átsorolás előtti) tervezői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap gyengeáramú rendszerek kivitelezése terén szerzett épületvillamossági felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. Rendeletben előírt MV-ÉV (vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap műemléki épületek kivitelezése terén szerzett építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. Rendeletben előírt MV-É-M (vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
A szerződés teljesítéséhez továbbá az alábbi szakemberek közreműködése is:
— 4 fő felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap biztonságtechnikai szerelő és/vagy tervező szakmai tapasztalattal rendelkező, a 2005. évi CXXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet szerinti „biztonságtechnikai tervező, szerelő” vagy „vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő” igazolvánnyal rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a szerződéskötéskor, illetve a szerződés teljesítése során a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu) elektronikus nyilvántartásából ellenőrzi az e pont szerinti jogosultságot és érvényes és hatályos kamarai regisztrációt, a „vagy azzal egyenértékű” más típus megjelölése esetén pedig Ajánlattevőnek kell igazolnia a jogosultságot a határozat/igazolás másolati példányával a Kbt. 36. § (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az általa bevonni kívánt szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevő továbbá nyilatkozni köteles arról, hogy tudomásul veszi, hogy a jogosultság illetve a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
26. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a beépítendő áruk műszaki leírását, amely ajánlatkérő tájékoztatása céljából tartalmazza a teljesítésre vonatkozó információkat a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, és amely nem minősül szakmai ajánlatnak.
27. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági (P/1.), valamint műszaki, illetőleg szakmai (M/1.) alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés].
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137–138. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
28.10.2015