Építési beruházás - 382127-2017

29/09/2017    S187    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Ipari épületek kivitelezése

2017/S 187-382127

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
AK24307
József nádor tér 2–4.
Budapest
1051
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pozderka Gábor
Telefon: +36 17849913
E-mail: iroda@pozderka.hu
Fax: +36 17840069
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: a Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45213250
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 375 351 086.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213251
45213252
45223300
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszegi 0828/5, 0781/2, 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott területek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület engedélyezési és kivitelei tervének

elkészítése és az épületek kivitelezése a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező alábbi építési munkák tervezésére és kivitelezésére köteles:

Kiszolgáló épület:

Funkciója: A tesztpálya egyik központi épületeként szolgál, amely magában foglalja az objektum

főbejáratát, valamint tartalmazza többek között a publikus rendezvényekhez szükséges termeket és tereket. Itt

helyezkednek el a tesztpálya objektum egyes irodái is.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 907 m2, plusz 185 m2 külső nyitott terasz, a beépített alapterület kb. 1 528 m2.

Technikai épület:

Funkciója: A tesztpálya felhasználói számára kínál munkateret, amely a tesztelési tevékenységek során

bázisként szolgál, speciális kialakítással. Tartalmaz különböző irodai és műhelyi részeket, különféle kialakításban.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 998 m2, a beépített alapterület összesen kb. 2 333 m2.

A kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat kidolgozottsága szakmai ajánlat minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Kiemelt kockázatok kezelésének terve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Organizációs terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4 Megvalósítási ütemterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 043-078012
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
ZÁÉV Építőipari Zrt.
Millennium köz 1.
Zalaegerszeg
8900
Magyarország
Telefon: +36 92504100
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Fax: +36 92504195
NUTS-kód: HU223
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 375 351 086.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

1.) ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.).

2.) Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar krt. 13.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2017