Építési beruházás - 382141-2022

15/07/2022    S135

Magyarország-Fertőd: Magasépítési munka

2022/S 135-382141

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10813913208
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenőffy Adrienn Katalin
E-mail: dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu
Telefon: +36 99537640
Fax: +36 12692974
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertőd, Esterházy-kastély „Hercegi Istálló”

Hivatkozási szám: EKR001702202021
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt helyszíne: H-9431 Fertőd, Madách Imre sétány, hrsz. 327/2

Előzmények: Az Ajánlatkérő Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Fertődi Esterházy-kastély volt Hercegi istálló (Lovarda) állagmegóvására és a kapcsolódó toldaléképületek bontására korábbi lezárt szerződés alapján kiviteli tervekkel rendelkezik. A beruházáshoz szükséges Örökségvédelmi engedély GY-02B/ÉP/4229-2/2019 számmal, 2019.11.04-i kiadási dátummal szintén rendelkezésre áll.

Műemléki azonosító / műemlékvédelmi törzsszám: 4061 / 3605:

Építészet:

Az épület meglevő nettó területe a toldalékokon kívül:

Déli szárny: 2647,42 m2

Keleti szárny: 482,52 m2

Nyugati szárny: 475,66 m2

Északi szárny: 650,94 m2

Összesen: 4366, 85 m2

A Lovarda szabadon álló, téglalap alaprajzú belső udvart négy oldalról körülfogó, téglalap alaprajzú épület. (Az épület befoglaló mérete: 64,4x62,0 m, az udvar 41,0x37,3 m-es. Az eredetileg egytraktusos épületszárnyak traktusainak szélessége: 12,80, 12,20, 11,70 és 11,20 m.)

Az épület állagmegóvásának érdekében el kell bontani:

- Az épület homlokzataihoz - elsősorban a déli homlokzathoz - utólagosan hozzáépített kisebb épületeket, szerkezeteket.

- Az épület fa tetőszerkezetét.

- Az épület valamennyi válaszfalát.

- Az épület lépcsőit.

- Az épület egész területére utólagosan beépített alulbordás vasbetonfödémet.

- Az épület beton (esetenként többrétegű beton) aljzatát beleértve a nyugati épületszárny déli részén található mély savanyító vasbetonkádakat is.

- A tartófalak rekonstrukciója során egyes erősen károsodott falszakaszokat, áthidalásokat, s a falak eredeti állapotba való visszaalakítása céljából egyes utólagos befalazásokat, átalakításokat is.

Utólagos vízszigetelés, falszigetelés jelen ütemekben nem készül. A meglévő külső vakolatot a falazatok állagvédelme érdekében - megtartjuk.

Az épületen új lábazat nem készül, jelenlegi lábazat nem kerül javításra. Az eredeti kőlábazatok megőrzendők.

A meglevő aljzat és padlórétegrend elbontása után nem készül új rétegrend. Az épület belső tereiben földtakarás készül egységes szintmagasságban. A nem történelmi falburkolatokat is el kell távolítani (pl. csempe, lambéria, kátrányos kenés), új falburkolat nem készül.

Az É-i szárnyban lévő meglévő tardosi vörös mészkő falburkolatát meg kell tartani és a kivitelezés alatt meg kell védeni!

Az épület történeti kőszerkezetei meglevő, megmaradó szerkezetek. Bontás során megőrzendők, a további károsodásoktól óvandók!

Épületvillamosság: Földelőrendszer

Az épület földelő és potenciálkiegyenlítő rendszere az épület körül létesített körföldelővel, földelő szondákkal valósul meg. Ezzel a megoldással biztosítható a szabványos védelmi szint. A földelő 30x4 mm St/Zn. Figyelembe vett ρ = 300 ˑm

Talaj fajlagos ellenállásához tartozó minimális hosszúság: L1= 5m. Részleteit a V01-V02 terveken tüntettük fel.

A csatlakozó főelosztóknál lévő földelő kiállás tűzihorganyzott keresztföldelő 2m hatásos hosszal Ø =10 mm-es összekötőkkel. (a földelések egymástól való távolsága min. 5 m kell legyen szabvány szerint.

Építészet: párkányhúzás készül 1278 m hosszban

Építészet: 2095 m2 fémlemez fedést

Építészet: 950 m2 PVC lemez szigetelést

Tartószerkezet: 438 m3 teherhordó és kitöltő falazat bontását

tartószerkezet: 368 m3 teherhordó és kitöltő falazat készítését, nyílásszűkítés és nyílásbefalazás tartószerkezet: 119, 4 m3 rétegelt-ragasztott fatartó beépítés

vasbeton tartószerkezet építése: 200 m3 vasbeton

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 298 700 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45317300 Villamos elosztóberendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

H-9431 Fertőd, Madách Imre sétány, hrsz. 327/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Karakterkorlát miatt a II.1.4) pont itt folytatódik:

Tartószerkezet:

A bontási technológiáról kivitelezőnek technológiai tervet kell készítenie és azt a megrendelővel, illetve a tervezőkkel jóvá kell hagyatnia.

A bontás során a födémet alá kell dúcolni és a födém középső, dúcolatok közötti szakaszát gépi bontással (pl. „roppantó/csipkedő” géppel) lehet elbontani. A falakon lévő vasbeton koszorút, ill. a födémek fal melletti szakaszait kézi módszerekkel javasolt elbontani.

A falak megóvása érdekében a falak, v. egyes falszakaszok ideiglenes oldalirányú külső homlokzati megtámasztását biztosítani kell.

A jelen építési ütemben végrehajtandó állagmegóvási munkálatok során a következő szerkezetépítési feladatokat kell végrehajtani:

- A tartófalak falegyenének felfalazása, kiegészítése, a falegyenen új vasbeton koszorú építése.

- Új, rétegelt-ragasztott főtartójú fa tetőszerkezet építése.

- A tartófalak egyes részeinek kiegészítése, visszaépítése, a falakban falhornyok létesítése a vízelvezetés számára.

A falazatok helyreállítása az átlagosnál magasabb felkészültségű, gyakorlottabb kőműveseket, hosszabb kivitelezési időt igényel.

Az épület felett rétegelt-ragasztott főtartójú, szelemen-szarufa felépítésű, alacsonyhajlású fa fedélszerkezet épül. Tűzvédelmi szempontból az épület rétegelt-ragasztott fa főtartóit C-R30, a szelemeneket, a szélrácsokat és a szarufákat C-R15 tűzvédelmi osztályra, ill. tűzvédelmi teljesítményre kell alkalmassá tenni.

Épületgépészet:

Az attikacsatornákból a pontszerű lefolyók falba vésett kialakítással vezetik le a vizet a beltérben, egy főcsatornába belekötve. A lefolyócsövek anyaga hossztoldott KPE cső. Az összegyűjtött esővizet a csatornák a közeli Kelemente-patakba szállítják. Az épület kontúrja körül drénezés nem készül. A falakba vésett esőcsatornák burkolható kivitelben kell készüljenek, emiatt a falakba a csatorna átmérőjéhez képest (15 cm) mélyebb horony kivésése indokolt.

A tereprendezési elv szerint az épület kontúrjától 3m-es sávban 2%-os lejtés alakítandó ki az odakerülő csapadék elvezetésére, onnantól 1%-os lejtéssel folytatódik a lejtés, oldalanként eltérő hosszon. A keleti oldalon az útszéli árok kimélyítendő, a nyugati oldalon a Kelemente-patakba lejt a terep. A lejtések végén a terepet a meglevő felszínnel összhangba kell hozni. A lejtőket 5 cm kavicsborítással kell burkolni.

Az építés ezen szakaszában nem készül az épületen utólagos hőszigetelés (részletrajzok későbbi - hőszigetelt - állapotot mutatják, igazolva a későbbi installálhatóságot.) A kivitelezés során a teljes belső szigetelés jelen fázisban nem készül el, csupán ott, ahol későbbi hozzáférhetőség indokolja: a gerincszellőzőtől mért 1m-1m távolságban, illetve a rétegrend eresszel csatlakozó vonalától 1m-re, mindkettő a későbbi páralecsapódás elkerülése végett.

A részletes és tételes mennyiségek a közbesz. dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. III.1.3./M2/a szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal műemlékvédelem alá tartozó épület felújítása során (hónap) Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. III.1.3./M2/b szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal gépészeti/épületgépészeti szakterületen műemlékvédelem alá tartozó épület felújítása során (hónap) Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. III.1.3./M2/c szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal műemlékvédelem alatt álló épület vagy épületrész tartószerkezetének bontása során (hónap); Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. "Ár kritérium" teljes elnevezése: 1. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF)

2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 255-672847
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fertőd, Esterházy-kastély „Hercegi Istálló”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 11121426208
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 298 700 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő esetében:

Bontási munkák; Felvonulási létesítmények; Zsaluzás és állványozás; Irtás, föld- és sziklamunka; Síkalapozás;

Helyszíni beton és vasbeton munka; Falazás és egyéb kőművesmunka; Ácsmunka; Vakolás és rabicolás;

Hideg- és melegburkolatok készítése; Bádogozás; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése;

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése; Szigetelés; Épületgépészeti csővezeték szerelése;

Villámvédelem; Közműépítés

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő esetében:

Bontási munkák; Felvonulási létesítmények; Zsaluzás és állványozás; Irtás, föld- és sziklamunka; Síkalapozás;

Helyszíni beton és vasbeton munka; Falazás és egyéb kőművesmunka; Ácsmunka; Vakolás és rabicolás;

Hideg- és melegburkolatok készítése; Bádogozás; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése;

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése; Szigetelés; Épületgépészeti csővezeték szerelése;

Villámvédelem; Közműépítés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.; 11266101-2-44)

2. FÉSZ-ZÁÉV Hercegi Istálló Konzorcium

Tagjai: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron Ipar Körút 13.; 11121426-2-08) és ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.; 10738885-2-20)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2022