We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Varor - 382217-2019

13/08/2019    S155    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Nederländerna-Roermond: Dryckesautomater

2019/S 155-382217

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Waterschapsbedrijf Limburg
Nationellt registreringsnummer: 481750102
Postadress: Maria Theresialaan 99
Ort: Roermond
Nuts-kod: NL
Postnummer: 6043 CX
Land: Nederländerna
Kontaktperson: K. van Aert
E-post: inkoop@wbl.nl
Telefon: +31 888420000
Fax: +31 475311605

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.wbl.nl

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Warmedrankenautomaten

Referensnummer: 2019.XXXXX
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42968100
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Deze Opdracht betreft het aanbieden van warmedrankenautomaten voor Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Limburg. De aan te bieden dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

— Leveren van warmedrankenautomaten,

— Leveren van ingrediënten ten behoeve van de warmedrankenautomaten,

— Correctief en preventief onderhoud van de warmedrankenautomaten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL
Nuts-kod: NL42
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

NL42

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

25 warmedrankenautomaten + 1 combi-automaat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kwaliteit / Viktning: 200
Pris - Viktning: 300
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Verlengingen

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 036-080428
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Rechtbank Limburg
Postadress: Sint Annadal 1
Ort: Maastricht
Postnummer: 6214 PA
Land: Nederländerna
E-post: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefon: +31 433465465

Internetadress: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2019