Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 382251-2021

28/07/2021    S144

Lithuania-Kaunas: Software package and information systems

2021/S 144-382251

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
National registration number: 302583800
Postal address: Josvainių g. 2
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-47144
Country: Lithuania
Contact person: Aušra Ruginytė
E-mail: ausra.ruginyte@kaunoligonine.lt
Telephone: +370 37342391
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoligonine.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/22248
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589536
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=589536&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Personalo duomenų valdymo, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, darbuotojų savitarnos informacinė sistema, diegimo ir palaikymo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Personalo duomenų valdymo, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, darbuotojų savitarnos informacinė sistema, diegimo ir palaikymo paslaugos.

Prekių pristatymo vieta – pirkėjo padaliniai, esantys Kaune ir Kauno rajone: Hipodromo g. 13, Kaunas, Josvainių g. 2, Kaunas, Dariaus ir Girėno g. 50, Kaunas, Miško g. 27, Kaunas, Laisvės al. 17, Kaunas, Kiaunių g. 2, Kaunas, Putvinskio g. 3, Kaunas, Vytauto g. 63, Garliava, Kauno r., J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno r. A. Kriščiūno 2, Žiegždriai, Kauno r.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72261000 Software support services
72263000 Software implementation services
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Perkančiosios organizacijos padaliniai, esantys Kaune ir Kauno rajone.

II.2.4)Description of the procurement:

Personalo duomenų valdymo, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, darbuotojų savitarnos informacinė sistema, diegimo ir palaikymo paslaugos:

— Personalo duomenų valdymo, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, darbuotojų savitarnos informacinė sistema – 1 kompl.,

— sistemos vartotojų neriboto naudojimo licencijos – 240 kompl.,

— diegimo paslaugos – 1 kompl.,

— sistemos pogarantinė autorinė priežiūra – 48 mėn.,

— papildomos programavimo paslaugos – 20 val.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 66
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Atskiru rašytiniu šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta du kartus po du mėnesius.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą EBVPD – aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, turi naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar dalį prekių per sutartyje ar pirkėjo numatytą terminą / tiekėjui dėl savo kaltės laiku nesuteikus paslaugų per sutartyje ar pirkėjo numatytą terminą, pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nepateiktų prekių kainos / nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo termino praleidimo dienos. Praėjus 30 dienų terminui, pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį arba skaičiuoti delspinigius toliau;

2) tiekėjas, neįvykdęs ar tinkamai neįvykdęs sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų sutartyje ar pirkėjo nustatytais terminais, pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti dėl sutarties netinkamo įvykdymo nustatytą 2 000,00 EUR vienkartinę baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2021
Local time: 10:45
Place:

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Viešųjų pirkimų skyrius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2021