Supplies - 382375-2017

29/09/2017    S187

Magyarország-Miskolc: Villamos energia

2017/S 187-382375

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK05149
Postai cím: Egyetemváros
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Guba Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Telefon: +36 46565414
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mhkt.hu/cikkek/mevillamosenergia2018.html
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mhkt.hu/cikkek/mevillamosenergia2018.html
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító szám: Cg.05-09-019540
Postai cím: Egyetemváros E/7 irodaház VI. emelet 616. iroda
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Guba Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mhkt.hu/cikkek/mevillamosenergia2018.html
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2018. évre.

II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződések villamos energia beszerzésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2018. évre a Miskolci Egyetem Miskolc Egyetemváros területe vonatkozásában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3515 Miskolc, Egyetemváros.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő Miskolc, Egyetemváros területe vonatkozásában 1.1.2018. 00:00 óra és 31.12.2018. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 4 885 000 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása (A II. szakasz II.1.5. pontban és az I. rész II.2.6. pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2018
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú ráutaló magatartással (villamos energia további felhasználásával) jogosult a nyertes ajánlattevővel megkötendő adásvételi szerződés hatálya alatt az I. rész II.2.4. pontjában megjelölt 4 885 000 kWh mennyiségű villamos energia felhasználását követően további + 20 % mértékű mennyiségű, a nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó villamos energiát felhasználni. Az opciós jogot ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt érvényesítheti, azzal, hogy az opciós jog gyakorlása esetén a szerződés módosításra nem kerül és a szerződés az eredeti, II.2.7. pontban rögzített határozott időtartamig tart. Az opciós jog gyakorlása körében felhasznált villamos energia díjának kiegyenlítésére a szerződésben foglaltak szerint az alapmennyiség díjának kiegyenlítésével azonos módon kerül sor. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő opciós joga gyakorlása során is köteles a szerződésszerű teljesítésére, különösen a felhasználni kívánt villamos energia mennyiséggel az átviteli hálózaton történő rendelkezésre állásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2018. évre a Miskolci Egyetem Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában 1.1.2018. 00:00 óra és 31.12.2018. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 77 500 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása. (A II. szakasz II.1.5. pontban és a II. rész II.2.6. pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor.)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2018
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú ráutaló magatartással (villamos energia további felhasználásával) jogosult a nyertes ajánlattevővel megkötendő adásvételi szerződés hatálya alatt a II. rész II.2.4. pontjában megjelölt 77 500 kWh mennyiségű villamos energia felhasználását követően további + 20 % mértékű mennyiségű, a nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó villamos energiát felhasználni. Az opciós jogot ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt érvényesítheti, azzal, hogy az opciós jog gyakorlása esetén a szerződés módosításra nem kerül és a szerződés az eredeti, II.2.7. pontban rögzített határozott időtartamig tart. Az opciós jog gyakorlása körében felhasznált villamos energia díjának kiegyenlítésére a szerződésben foglaltak szerint az alapmennyiség díjának kiegyenlítésével azonos módon kerül sor. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő opciós joga gyakorlása során is köteles a szerződésszerű teljesítésére, különösen a felhasználni kívánt villamos energia mennyiséggel az átviteli hálózaton történő rendelkezésre állásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolás módja:

a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

b) A Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t köteles benyújtani.

c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.

d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja.

f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani.

i) A kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi, mint a felhívás feladásának napja.

j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.).

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

Ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdés).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét részben:

I.

a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni.

c) A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t köteles benyújtani.

d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

II. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek:

a) A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján:

— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

— ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő az I. részben, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év során befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 3 000 000 kWh villamosenergia adásvételére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Alkalmatlan ajánlattevő a II. részben, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év során befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 50 000 kWh villamosenergia adásvételére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az elszámolás mérési adatokon alapul. AK által igazolt teljesítésnek minősül a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, ha az AT vonatkozó havi számláját AK befogadja, azzal szemben kifogással nem él.

AK a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése alapján a díjat havonta átutalással fizeti meg. A fizetési határidő a számla kiállításától számított 37 nap.

Art 36/A. § irányadó.

A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/11/2017
Helyi idő: 14:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/11/2017
Helyi idő: 14:30
Hely:

3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 irodaház, VI. emelet 616. számú iroda.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2018. augusztus.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Mindkét részben:

a) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 50. § (1) bek. c) pont szerint hozzáférhetővé teszi az I.3) pont szerinti címen. Ajánlattevő (AT) köteles a kiadott letöltési igazolást megfelelően kitöltve e-mail útján haladéktalanul megküldeni az I.3) pontban szereplő e-mail címre. Elmulasztásának következményeit AT viseli.

b) Kieg. táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

c) Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére eredetiben és (4) bekezdésére, továbbá felolvasólapot, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

e) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. A már ismert alvállalkozók megjelölését AK nem írja elő.

f) Az ajánlathoz szakmai ajánlatot nem kell csatolni, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő villamos energia felel meg az I. és a II. részben is, amely a jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

g) Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.

h) Az ajánlathoz csatolni kell elektronikus adathordozón az aláírt ajánlatot szkenelve, pdf formátumban. Ha az elektronikus példány eltér a papír alapú példánytól, AK a papír alapú példányt tekinti irányadónak.

i) Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

j) AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

k) AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

l) A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó.

m) Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, tehát AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

n) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

o) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a VET 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a MEKH nyilvántartásában ellenőrzi.

p) A magyar jog az irányadó. A határidőkre az egyezményes koordinált világidő szerinti közép-európai idő (UTC+1) az irányadó.

q) Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot.

r) FAKSZ: dr. Guba Zoltán, ljstrszám: 00631.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

Kiegészítés a III.2.2) ponthoz mindkét részben:

Ajánlattevő hibás teljesítési kötbér vállalására köteles. A hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség ajánlattevőt azon időszakra terheli, amelyben ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésre a szerződésben vállalt villamos energia-mennyiség.

A hibás teljesítési kötbér mértéke az előző havi fogyasztás alapján átlagként kiszámított egy napi villamos energia mennyiség díjának megfelelő nettó összeg 30 %-a, amelyet a szerződésszegéssel érintett napokra kell megfizetni.

A hibás teljesítési kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a havi díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

A kötbérigény érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2017