Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 382673-2021

28/07/2021    S144

Frankrike-Talence: CNC-svarv

2021/S 144-382673

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Université de Bordeaux
Postadress: 351 cours de la Libération
Ort: Talence Cedex
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33405
Land: Frankrike
Kontaktperson: Angélique Trely
E-post: angelique.trely@u-bordeaux.fr
Telefon: +33 540002457
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.u-bordeaux.fr/
Upphandlarprofil: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture, livraison, installation de machines-outils, et fournitures et prestations associées pour l'Université de Bordeaux

Referensnummer: 2021-020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42621100 CNC-svarv
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Le présent marché a pour objet la fourniture, livraison, installation de machines-outils, et fournitures et prestations associées pour l'Université de Bordeaux.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tour à commande numérique

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42621100 CNC-svarv
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Université de Bordeaux.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture, livraison, installation d'un tour à commande numérique et fournitures et prestations associées pour l'Université de Bordeaux.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Possibilité de passer des marchés de prestations similaires ou de fournitures complémentaires.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Accord-cadre mixte mono-attributaire s'exécutant à la survenance des besoins par bons de commande pour les équipements et prestations listées au BPU et par marchés subséquents pour tous les besoins hors BPU.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Cobot polyarticulé six axes

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Université de Bordeaux.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture, livraison, installation d'un cobot polyarticulé six axes et fournitures et prestations associées pour l'Université de Bordeaux.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Possibilité de passer des marchés de prestations similaires ou de fournitures complémentaires.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Accord-cadre mixte mono-attributaire s'exécutant à la survenance des besoins par bons de commande pour les équipements et prestations listées au BPU et par marchés subséquents pour tous les besoins hors BPU.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Centre d'usinage trois axes à commande numérique

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42612200 Vertikalaxlade fleroperationsmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Université de Bordeaux.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture, livraison, installation d'un centre d'usinage trois axes à commande numérique et fournitures et prestations associées pour l'Université de Bordeaux.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Possibilité de passer des marchés de prestations similaires ou de fournitures complémentaires.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Accord-cadre mixte mono attributaire s'exécutant à la survenance des besoins par bons de commande pour les

Équipements et prestations listées au BPU et par marchés subséquents pour tous les besoins hors BPU.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamomètre

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38425500 Utrustning för koncentrationsmätning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Université de Bordeaux.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture, livraison, installation d'un dynamomètre et fournitures et prestations associées pour l'Université de Bordeaux.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Possibilité de passer des marchés de prestations similaires ou de fournitures complémentaires.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Accord-cadre mixte mono-attributaire s'exécutant à la survenance des besoins par bons de commande pour les équipements et prestations listées au BPU et par marchés subséquents pour tous les besoins hors BPU.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 080-205247
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-020
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Tour à commande numérique

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/07/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DMG Mori France SAS
Nationellt registreringsnummer: 35061844300047
Postadress: 1 rue du Noyer, BP 19326
Ort: Roissy CDG
Nuts-kod: FR108 Val-d’Oise
Postnummer: 95705
Land: Frankrike
E-post: denis.vernier@dmgmori.com
Telefon: +33 139946800
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 350 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-020
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Cobot polyarticulé six axes

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/07/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: CIR Bordeaux FASE
Nationellt registreringsnummer: 33108769200033
Postadress: ZI du Phare, 1 rue Ferdinand de Lesseps
Ort: Mérignac
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33700
Land: Frankrike
E-post: bordeaux@cir.fr
Telefon: +33 557928090
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 100 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-020
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Centre d'usinage trois axes à commande numérique

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/07/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DMG Mori France SAS
Nationellt registreringsnummer: 35061844300047
Postadress: 1 rue du Noyer, BP 19326
Ort: Roissy CDG
Nuts-kod: FR108 Val-d’Oise
Postnummer: 95705
Land: Frankrike
E-post: denis.vernier@dmgmori.com
Telefon: +33 139946800
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 350 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-020
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Dynamomètre

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/07/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dewefrance
Nationellt registreringsnummer: 79177633300024
Postadress: 1 bis rue Jean le Galleu
Ort: Ivry-sur-Seine
Nuts-kod: FR107 Val-de-Marne
Postnummer: 94200
Land: Frankrike
E-post: france@dewesoft.com
Telefon: +33 175641930
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 200 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadress: 9 rue du Tastet — CS 21490
Ort: Bordeaux Cedex
Postnummer: 33063
Land: Frankrike
E-post: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Internetadress: http://www.bordeaux.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: CCIRA de Bordeaux
Postadress: 118 cours du Maréchal Juin — TSA 10001
Ort: Bordeaux Cedex
Postnummer: 33075
Land: Frankrike
E-post: na.polec@direccte.gouv.fr
Telefon: +33 556692745
Internetadress: http://www.economie.gouv.fr
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadress: 9 rue du Tastet — CS 21490
Ort: Bordeaux Cedex
Postnummer: 33063
Land: Frankrike
E-post: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Internetadress: http://www.bordeaux.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/07/2021