Supplies - 38346-2021

26/01/2021    S17

România-Tulcea: Echipamente de protecţie

2021/S 017-038346

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Număr naţional de înregistrare: 9574414
Adresă: Str. Sublocotenent Corneliu Gavrilov nr. 150
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820080
Țară: România
Persoană de contact: Gabriel Teodosie Marinov
E-mail: secretariat@dgaspctl.ro
Telefon: +40 240517455
Fax: +40 240516466
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.gdaspctl.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111686
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente de protecție anti COVID 19

Număr de referinţă: 9574414/2021/15
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea intentioneaza incheierea unui acord-cadru pe 12 luni avand ca obiect furnizare echipamente de protectie in vederea combaterii virusului COVID-19, procedura pe loturi. Autoritatea contractanta va finaliza licitatia deschisa prin incheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic pe o perioada de 12 luni.

Acord-cadru 12 luni:

— lot 1 – masca protectie faciala de unica folosinta, ffp 1, trei pliuri, trei straturi: min. 24 000 buc.-max. 288 000 buc.;

— lot 2 – combinezon cu gluga: min. 3 500 buc.-max. 42 000 buc.;

— lot 3 – manusi nitril pudrate – diferite marimi: mici, medii, mari: min. 200 cut.-max 2 400 cut.;

— lot 4 – viziere: min. 400 buc.-max. 4 800 buc.;

— lot 5 – botosi – acoperitori unica folosinta: min. 80 cut.-max. 960 cut.

— lot 6 – halat unica folosinta: min. 5 000 buc.-max. 60 000 buc.;

— lot 7 bonete – capeline unica folosinta cu elastic: min. 40 cut.-max. 480 cut.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si solicitarile din centrele si serviciile aflate in subordinea dgaspc tulcea si in functie de fondurile disponibile ale autoritatii contractante.

Cel mai mare contract subsecvent se va incheia pe șase luni in valoare de 1 029 360,00 ron fata TVA. astfel:

— lot 1 valoare cel mai mare subsecvent: 57 600,00;

— lot 2 valoare cel mai mare contract subsecvent: 420 000,00;

— lot 3 valoare cel mai mare subsecvent: 72 000,00;

— lot 4 valoare cel mai mare subsecvent: 48 000,00;

— lot 5 valoare cel mai mare subsecvent: 8 160,00;

— lot 6 valoare cel mai mare subsecvent: 420 000,00;

— lot 7 valoare cel mai mare subsecvent: 3 600,00;

— lot 1 masca protectie faciala de unica folosinta, ffp 1, trei pliuri, trei straturi: min. 24 000 buc.-max. 144 000 buc. – valoare maxima totala fara TVA: 57 600,00;

— lot 2 combinezon cu gluga: min. 3 500 buc.-max. 21 000 buc. valoare maxima totala fara TVA 420 000,00;

— lot 3 manusi nitril pudrate – diferite marimi: mici, medii, mari: min. 200 cut.-max. 1 200 cut. – valoare maxima totala fara TVA 72 000,00;

— lot 4 viziere: min. 400 buc.-max. 2 400 buc. valoare maxima totala fara TVA 48 000,00;

— lot 5 botosi – acoperitori unica folosinta: min. 80 cut.-max. 480 cut. – valoare maxima totala fara TVA –8 160,00;

— lot 6 halat unica folosinta: min. 5 000 buc. – max. 30 000 buc. valoare maximaa totala fara TVA –420 000,00;

— lot 7 bonete – capeline unica folosinta cu elastic: min. 40 cut. – max. 240 cut. valoare maxima totala fara TVA – 3 600,00.

Semnarea contractelor subsecvente este conditionată de existența resurselor financiare alocate cu această destinație.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari sau informatii suplimentare inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 058 720.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantii pot depune oferta pentru unul, doua sau mai multe loturi, autoritatea contractanta permitand atribuirea mai multor loturi aceluiasi ofertant, contractele executandu-se in aceeasi perioada de timp.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi nitril pudrate- diferite marimi: mici, medii, mari

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord adru min 200 max 2400

Cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 200 max 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 144 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat unica folosinta

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru min 5000 max 60000

Cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 5000 max 30000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 840 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Viziere

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru min 400 max 4800

Cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 400 max 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca protectie faciala de unica folosinta, FFP 1, 3 pliuri, 3 straturi

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru min 24.000 max 288.000

Cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 24.000 max 144.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 115 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinezon cu gluga

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tuleca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru min 3500 max 42000

Cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 3500 max 21000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 840 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bonete– capeline unica folosinta cu elastic

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru min 40 max 480

Cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 40 max 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Botosi - acoperitori unica folosinta

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru min80 max 960

Cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 80 max 480

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 320.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire: -se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (terti sustinatori, subcontractanti, etc.) cu informatiile aferente situatiei lor.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. În cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte.

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul).Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative sunt:

• certificate constatatoare valabile la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; În cazul ofertantilor străini, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alineatul precedent sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. 2.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire: • se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti, etc) cu informatiile aferente situatiei lor; • se va prezenta odata cu DUAE Declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 59, 60 Legea nr. 98/2019. Nedepunerea acestei declaratii odata cu DUAE conduce la descalificarea ofertantului. Persoanele ce detin funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Marinov Gabriel Teodosie Director general Ionescu Adrian Ștefan Director general adjunct economic Micu Laura Lăcrămioara Director general adjunct protecția copilului Lazăr Anca Cristina Director general adjunct protecția persoanelor adulte Horobeț Sorin Șef juridic contencios control intern, și managementul calității Pavel Valentina Comp. achiziții publice, contractare servicii sociale, aprovizionare Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in care ofertantul declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, va fi completata si de catre subcontractor/subcontractori si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecarui asociat/subcontractant). Cerinta va fi indeplinita si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completari referitoare la această declaratie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în Lista de mai sus. Necesitatea prezentării de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare, conform art. 173 din Legea 98/2016. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din documentele prezentate sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator. Solicitarea acestui document devine fundamentala in contextul in care un operator economic ce nu are obiectul de activitate autorizat principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului, nu se poate angaja din punct de vedere legal in derularea si gestionarea acestuia.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala, operatorii economici vor prezenta o lista de livrari de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani in urma, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati si minim 1 contract la nivelul caruia sa fi furnizat produse similare celor care fac obiectul acordului cadru.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi reprezentate doar de: parti relevante din contract/ procese verbale de receptie/ recomandari/ certificari/ alte documente care sa ateste furnizarea produselor din contract. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Potrivit prevederilor art.193 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, ca dovada preliminara care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste conditiile/criteriile prin articolul precitat, urmand ca inainte de atribuirea acordului cadru, ofertantul clasat pe locul 1, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, potrivit art.196, alin(2) din Legea nr.98/2016. De asemenea, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti gasi dupa autentificarea in sistem, in sectiunea “informatii DUAE” ghid de completare adresa www.e-licitatie.ro. DUAE se va depune dupa caz si de catre tertul sustinator/subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Daca doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc avand preturi egale, se va solicita o noua ofertare.

Astfel se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici in cauza de documente care contin noi preturi.

Oferta care nu indeplineste cerintele minime de calificare va fi respinsa ca inacceptabila.

Solicitarile de clarificare se transmit catre DGASPC Tulcea prin intermediul SEAP.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct dupa autentificare de fiecare participant.

Detaliile cu privire la intocmirea DUAE se regasesc dupa autentificare in sistem in sectiunea "Informatii DUAE" prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .XML sau prin tiparirea acestuia direct din aplicatie.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104642
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016, art. 8, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic contencios control intern și managementul calității
Adresă: Str. Corneliu Gavrilov 150
Localitate: Tulcea
Cod poștal: 820080
Țară: România
E-mail: secretariat@dgaspctl.ro
Telefon: +40 240517455
Adresă internet: www.dgaspctl.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/01/2021