Supplies - 38376-2017

Display compact view

01/02/2017    S22

Czech Republic-Prague: Machine guns

2017/S 022-038376

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Česká republika – Ministerstvo obrany
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 1
Town: Praha 6
Postal code: 160 00
Country: Czechia
Contact person: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6
For the attention of: Jaroslava Jirásková
E-mail: jaroslava.jiraskova@army.cz
Telephone: +420 973215142
Fax: +420 973214307

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.army.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Zbraňový systém GLOCK 17.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Vojenské zařízení 5512 Štěpánov.

NUTS code CZ071 Olomoucký kraj

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 633 ks zbraňového systému GLOCK 17, generace GEN 3, ráže 9 x 19 mm Luger včetně příslušenství, další požadované příslušenství a dodávka 31 ks výcvikových modelů pistole GLOCK.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35321300 Machine guns

II.1.7)Information about subcontracting
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Completion 30.10.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona způsobem uvedeným v § 75 odst. 1 zákona.
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží:
a) podle § 77 dost. 1 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) podle § 77 odst. 2 zákona doklad o oprávnění k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
1302/2015-1350
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26.1.2017