Services - 383803-2017

29/09/2017    S187

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2017/S 187-383803

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Senaatti-kiinteistöt
Postiosoite: Lintulahdenkatu 5 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Juolevi
Sähköpostiosoite: timo.juolevi@senaatti.fi
Puhelin: +358 503581249
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.senaatti.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html//rfqregistration?rfqid=3982
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy
Postiosoite: Laidunrinne 7 C
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 02330
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jyrki Tiensuu
Sähköpostiosoite: jyrki.tiensuu@gtark.fi
Puhelin: +358 447888791
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.gtark.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html//rfqregistration?rfqid=3982
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: kiinteistöhallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

A12977 THL K-rakennuksen suunnittelukilpailu.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tilkanmäen kampukselle (Mannerheimin 166, Helsinki) rakennetaan K-uudisrakennus nykyisen D-rakennuksen tilalle tai D-rakennus korjataan ja laajennetaan. Rakennukseen sijoittuvat THL:noikeuslääketieteelliset ruumiinavaustoiminnat, histologian-, oikeustoksikologian ja oikeusgenetiikan laboratoriot sekä oikeuslääkäriasema. Hankkeesta järjestetään suunnittelukilpailu, joka käydään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna. Kilpailuun osallistutaan suunnitteluryhmänä. Kilpailun tarkoituksena on löytää THL:n uudisrakennukselle kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja kampuksen logistiikkaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Lisäksi suunnittelukilpailun avulla haetaan hankkeen asiantuntija- ja suunnittelijaryhmää.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Kilpailuun valitaan 5 suunnitteluryhmää. Suunnitteluryhmän kokoaa arkkitehti. Suunnitteluryhmän tulee sisältää seuraava asiantuntemus:

— arkkitehtisuunnittelu (ARK),

— rakenne- ja geotekninen suunnittelu (RAK),

— LVIAJ-suunnittelu (LVI),

— sähkö- ja telesuunnittelu (SÄH).

Muut paitsi arkkitehti voivat olla useamman kuin yhden suunnitteluryhmän jäsenenä. Osallistumishakemuksessa suunnitteluryhmän jäseniksi ilmoitettujen henkilöiden ja asiantuntijaorganisaatioiden tulee olla käytettävissä myös varsinaiseen suunnittelutehtävään.

Tullaakseen valituksi osanottajaksi kutsukilpailuun suunnitteluryhmän jokaisen jäsenen tulee täyttää osallistumishakemuslomakkeessa esitetyt vähimmäiskelpoisuusehdot.

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja vähimmäisvaatimukset täyttävien ryhmien kesken suoritetaan arvonta. Arvalla valitaan viiden suunnittelukilpailuun osallistuvan ryhmän lisäksi kaksi ryhmää varasijoille 1. ja 2.. Arvottujen osallistujaryhmien tilaajavastuulain mukainen kelpoisuus ja halu osallistua kilpailuun tarkistetaan arvonnan jälkeen. Mikäli yksi tai useampi ryhmä ei täytä kelpoisuusehtoja, tai he peruuttavat osallistumisensa, valitaan tilalle varasijajärjestyksessä varasijalle arvottu ryhmä taikka ryhmät. Kilpailuun valituille ryhmille lähetetään tieto valinnasta sähköpostitse 15.11.2017 klo 12:00 mennessä.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti: Arkkitehti, rakenne- ja geosuunnittelija, lvi- ja sähkösuunnittelija.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 5
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Ilmoitettu osallistumishakemuspyyntöaineistossa.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/11/2017
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 15/11/2017
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:

Kullekin hyväksyttävän kilpailuehdotuksen jättäneelle kilpailijalle maksetaan palkkiona 30 000 EUR + alv 24 %. Palkkio on veronalaista tuloa. Kukin ryhmä voi toimittaa vain yhden ehdotuksen.

Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka pidättää jokaiselle kilpailijalle maksettavasta summasta 10 % kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja muita kuluja varten.

IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/09/2017