Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 383855-2018

04/09/2018    S169

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru de servicii - Sprijin ecosistemic pentru Copernicus și politica spațială a UE - nr. 712/PP/2018/FC

2018/S 169-383855

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 165-376103)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-i3-fwc@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/growth/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru de servicii - Sprijin ecosistemic pentru Copernicus și politica spațială a UE - nr. 712/PP/2018/FC

II.1.2)Cod CPV principal
79416000 Servicii de relaţii cu publicul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentei licitații este încheierea unui Contract-cadru de servicii pentru activități care vizează consolidarea utilizării și preluării datelor și informațiilor Copernicus. Un număr limitat de sarcini pot fi solicitate în ceea ce privește promovarea punerii în aplicare a Strategiei spațiale pentru Europa și a altor programe spațiale aferente (de exemplu, Galileo, programul Horizon 2020 - Spațiu și programul-cadru de monitorizare pentru cercetare și inovare - partea cu privire la spațiu, Supravegherea și urmărirea spațiului (SST ); Govsatcom) și apărare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/08/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 165-376103

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Lot nr.: all
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare Data:
În loc de:
Data: 01/11/2018
Ora locală: 12:00
A se citi:
Data: 31/10/2018
Ora locală: 12:00
Numărul secţiunii: IV.2.7
Lot nr.: all
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor Data:
În loc de:
Data: 05/11/2018
Ora locală: 12:00
A se citi:
Data: 06/11/2018
Ora locală: 12:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Termenul-limită aferent întrebărilor va fi mutat la 23.10.2018.

Termenul-limită aferent răspunsurilor va fi mutat la 25.10.2018.