Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 383855-2018

04/09/2018    S169

Belgien-Bryssel: Ramavtal för tjänster - Ekosystemsstöd till förmån för Copernicus och EU:s rymdpolitik - nr. 712/PP/2018/FC

2018/S 169-383855

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 165-376103)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: grow-i3-fwc@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/growth/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster - Ekosystemsstöd till förmån för Copernicus och EU:s rymdpolitik - nr. 712/PP/2018/FC

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79416000 Public relations
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med den föreliggande anbudsinfordran är att sluta ett ramavtal för tjänster avseende verksamheter som syftar till att stärka användningen och upptagningen av Copernicusdata och Copernicusinformation. Ett begränsat antal uppgifter kan erfordras för att främja implementeringen av Europas rymdstrategi och andra tillhörande rymdprogram (t.ex Galileo, Horisont 2020 - ramprogram för rymden och uppföljning av FoU - rymddelen, rymdövervakning och spårning [Space Surveillance and Tracking - SST], Govsatcom) och försvar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/08/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 165-376103

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Del nr: all
Plats där texten ska ändras: Tidsfristen för mottagande av anbud eller ansökan om att delta. Datum.
I stället för:
Datum: 01/11/2018
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 31/10/2018
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7
Del nr: all
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning. Datum.
I stället för:
Datum: 05/11/2018
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 06/11/2018
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar:

Tidsfristen för frågor kommer att ändras till den 23.10.2018.

Tidsfristen för svar kommer att ändras till den 25.10.2018.