Építési beruházás - 38386-2020

Submission deadline has been amended by:  89200-2020
27/01/2020    S18

Magyarország-Várpalota: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2020/S 018-038386

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_29205161
Postai cím: Gárdonyi Géza utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csöngető Petra
E-mail: csongeto.petra@varpalota.hu
Telefon: +36 88592660
Fax: +36 88592676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varpalota.hu/
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001432642019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001432642019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zöld város kialakítása Várpalotán – újraindított

Hivatkozási szám: EKR001432642019
II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú „Zöld város kialakítása Várpalotán elnevezésű projekt keretében” zöldfelület rendezési, parképítési és térrendezési feladatok ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Zöldfelület rendezési és parképítési feladatok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

8100 Várpalota 2., 3/1-2., 24., 516/3., 580/1., 581. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladat a Thury vár körüli egykori angolpark történelmi parkrekonstrukciója, városi közpark kialakítása a Thury vár mögött. A városközpont természetes domborzati viszonyait és a terület forráskörnyéki adottságait kihasználva élővizes területként rehabilitáljuk a várárok területét. A vár körül a Zichy-féle angolpark területét megtartva és annak határait követve füves-fás zöldfelületet hozunk létre, amelyet keleti oldalról a vizes felületek határolnak. A talajban lévő falszerkezetek régészeti feltárását követően visszaépítésre kerül a vár keleti védműrendszere és a középkori, újkori lejtésviszonyokhoz igazodva jelentős terepsüllyesztést, tereprendezést hajtunk végre ezen a szakaszon. A várárok betonból és terméskőből épített medre a tervezési területen belül teljes egészében elbontandó. A kerítések, támfalak és várárok bontásából kinyert kőanyag visszaépítésre kerül az új támfalakba és a vár keleti védművének rekonstruált falába. A vár mögött megtartjuk a Táncsics Mihály utca torkolata felé elnyúló, az evangélikus templom előterét képező üres, gyepes teresedést. Az egykori Rejcsúr beépített területén a városlakók számára rekreációs célokat nyújtó intenzív parkerdőt létesítünk kisebb-nagyobb tisztásokkal, játszótérrel és szabadidős fitness létesítményekkel. A projektterületen belül megújul a viziközmű infrastruktúra (víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózat), a zöldfelületen öntözőrendszer létesül. A beavatkozások érintik az elektromos energia ellátó és a közvilágítási hálózatot is, valamint távközlési kiváltások is szükségessé válnak.

23 385 m2 zöldfelület rendezése

6 085 m2 természetes kőburkolás végzése

686 m2 mederrendezés

500 m3/nap vízhozam biztosítása a forrásokból

405 fm vízvezeték, 131 fm szennyvízcsatorna, 198 fm csapadékvíz csatorna hálózat

Részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.1.4) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságra előírt 36 hónapon felüli park és/vagy térrendezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.1.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00008

II.2.14)További információk

1. ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; 2., 3. és 4. ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás; Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

2. AK a felhívás II.2.7) pontjában rögzített szerződés időtartamaként 365 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Térrendezési feladatok ellátása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

8100 Várpalota, 2., 24., 51/4., 154/3-5., 155/2-4., 175., 186., 516/3. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Feladat a Nagyboldogasszony templom és a vár előtt húzódó lejtős térfelületet visszaállítása az egykori lejtésviszonyoknak megfelelően középen a barokk Mária-kúttal. Az Újlaky út és Szent István út találkozásánál lévő, az 1960-as évek elején kialakított vízszintes térfelület feltöltésre kerül. A templom és a vár előtt többfunkciós burkolt városi tér jön létre. A burkolt felületek 8-12 cm vastag lángolt felületű gránit kőlapokból és 10 x 10 cm oldalméretű hasábra fűrészelt, pattintott kiskockakőből készülnek. A Nagyboldogasszony templom előtti útfelületen és a Táncsics utca torkolatánál, a burkolt térre forgalomcsillapító sávokat alakítunk ki. A Mária-kútnál új forrásfoglaló műtárgy épül, a kút vizét felszíni folyóka vezeti bele a tóba. A kút meglévő 3 szoboralakját restaurálni kell. A restaurálási engedély beszerzése Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. A városközpont természetes domborzati viszonyait és a terület forráskörnyéki adottságait kihasználva, rekonstruáljuk a vártól délkeleti irányban egykoron elterülő tavat, melyet gyalogos átjáró felületek, stégek, támfalak és kiülők egészítenek ki. Termelői piac térfelületének kialakítása készül tereplépcsővel és gránit burkolattal az áruház előtti térfelületen.

4 980 m2 gránit burkolat lerakása

491 m2 gránit kiskockakő burkolat lerakása

240 m2 aszfaltburkolat készítése

1 010 m2 mesterséges tófelület (stégekkel és hidakkal) kialakítása

Részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.1.5) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli, kőrestaurálás területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.1.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00008

II.2.14)További információk

1. ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; 2., 3. és 4. ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás; Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–10.

2. AK a felhívás II.2.7) pontjában rögzített szerződés időtartamaként 365 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő, alvállakozó és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD-val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil.-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésére. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil.-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállakozót. A Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8.§, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil.-oknak az AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása valamennyi részben [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1.§ (1) bek. és 2.§ (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban megh. dok.-ok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§ (4) bek. alapján:

NY.1. AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti NYT-okban ellenőrzi. A NYT-ban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti NYT-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYT-ban szereplés tényét igazoló dok.-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

NY.1. Mindkét rész vonatkozásában alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivételezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYT-ában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67.§ (1)-(3) bek., a Kr. 1.§ (1) bek. és 2.§ (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, a Kbt. 35. § (2a) bek.-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek.-ben foglaltakra.

Az alábbi dok.-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyil.-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek.-ben foglaltakra.

Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen nem éri el a:

I. rész: nettó 500 000 000 HUF-ot;

II. rész: nettó 480 000 000 HUF-ot;

Amennyiben ajánlattevő mindkettő részre tesz ajánlatot, úgy elegendő, amennyiben a magasabb árbevételi követelménynek megfelel.

A P.1. alkalmassági követelménynek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek

Karakterkorlátra tekintettel a VI.3. 16) pont folytatása:

16. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig az 1. rész vonatkozásában legalább 150 000 000 HUF/év, valamint 75 000 000 HUF/kár összegű építési-szerelési, a 2. rész tekintetében legalább 100 000 000 HUF/év, valamint 50 000 000 HUF/kár összegű építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

17. AK helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.

18. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

19. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t.

20. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

21. FAKSZ: dr. Pete Judit, 00353; dr. Léka-Papp Petra, 00559

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, a Kbt. 35. § (2a) bek.-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek.-ben. foglaltakra.

Az alábbi dok.-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb.-ek (szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen jogviszonyban állnak (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min. köv.-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, hó/év részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);

c) szakemberek végz., képz. ig. dok.-ok egyszerű másolat;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időt igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.

A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) teljesített ref. ismertetését.

A ref.-t a Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek.-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— ép. ber. tárgya (az alk. min. köv.-re figyelemmel),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (nap, hó, év) és helye

— ép. ber. mennyisége(az alk. min. köv. figyelemmel)

— minden olyan adat, amelyből az alk. köv. teljesülése megállapítható,

— nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

I.-II. rész tekintetében:

M.1.1) minimum egy fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges – vagy ezzel egyenértékű – végzettséggel, és gyakorlattal rendelkező szakemberrel

M.1.2) minimum egy fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges – vagy ezzel egyenértékű – végzettséggel, és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

I. rész tekintetében:

M.1.3) minimum egy fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges – vagy ezzel egyenértékű – végzettséggel, és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

M.1.4) minimum 1 fő felsőfokú kertészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki összesen legalább 36 hónap park és/vagy térrendezés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

II. rész tekintetében:

M.1.5) minimum 1 fő kőszobrász restaurátor művész vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki összesen legalább 36 hónap kőrestaurálási szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra és több részben is bemutatható.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de 8 éven belül megkezdett

I. rész tekintetében:

M.2.1) legalább 500 m2 területen végzett zöldfelület rendezés tárgyú referenciával;

M.2.2) legalább 500 m2 területen végzett természetes kőburkolás tárgyú referenciával;

M.2.3) legalább 500 m2 területen végzett mederrendezési tárgyú referenciával

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.

II. rész tekintetében:

M.2.4) legalább 500 m2 területen végzett természetes kőburkolat lerakása tárgyú referenciával;

M.2.5) legalább 200 m2 mesterséges vízfelület kialakítását eredményező vízrendezési tárgyú referenciával;

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja. Egy referencia több részben is bemutatható.

Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontjára a vizsgált időszakban sor került.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész vonatkozásában: A szerződés TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében valósul meg, 100 %-os utófinanszírozással. Tartalékkeret részenként: nettó vállalkozói díj 5 %-a. AT számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki, a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésének, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően kerül kiegyenlítésre. Amennyiben AT a teljesítéshez alv.-ót vesz igénybe a kifizetések a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B § -ának megfelelően történnek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően. AK a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint (HUF) előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani. Karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás VI.4.3) p.-ban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/02/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/02/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

2. Az eljárás II. része a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra és ajánlatkérő a fedezet rendelkezésre állását, mely a hatályos Támogatási Szerződésen felül szükséges a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként kiköti.

3. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rend. 6.§-ának (1) bek.].

4. AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1); (3) bek.-ben foglaltakra.

5. AT az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása a Kbt. 69. § (11a) alapján is történhet.

6. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) és Kbt. 35. § (2a) alapján vizsgálja.

7. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rend. alkalmazására.

8. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28.§ (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

9. Az ajánlati biztosíték mértéke: I. rész: 5 000 000 HUF; II. rész: 4 500 000 HUF. AT választása szerint – átutalással AK Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12081000-00115409-03500008 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdésével összhangban követelés érvényesítésének alapjául szolgáló (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

10. Ajánlatban az EKR Rend. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

11. Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66.§(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

12. Az AT-nek figyelemmel kell lenni az EKR Rend. 20. §-ának (4) bek.-ben foglaltakra.

13. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!

14. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65.§ (7) bek.-nek megfelelően amennyiben valamely előírt alkalmassági követelménynek más szerv vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, amelyre vonatkozóan nemleges nyilatkozat is csatolandó.

15. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság rész alkalmassági minimumkövetelményben.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

A felhívás III.2.2) pontjának folytatása: Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ának megfelelően ajánlatkérő az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg a szerződés aláírását követően igényelhető úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával, előlegszámla ellenében kerül kifizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.

Az eljárás I. része tekintetében:

Nyertes Ajánlattevő – az előlegszámlán felül – 3 részszámlát és 1 végszámlát jogosult kiállítani, az alábbiak szerint:

1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 25 %-a,

2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj további 25 %-a,

3. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj további 25 %-a,

Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása után a vállalkozási díj fennmaradó 25 %-a. Az előleg elszámolása a részszámlák összegéből arányosan – az adott számla nettó összegének a részszámlák összegéhez viszonyított mértékben – történik.

Az eljárás II. része tekintetében:

Nyertes Ajánlattevő – az előlegszámlán felül – 3 részszámlát és 1 végszámlát jogosult kiállítani, az alábbiak szerint:

1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 25 %-a,

2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj további 25 %-a,

3. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj további 25 %-a,

Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása után a vállalkozási díj fennmaradó 25 %-a.

Az előleg elszámolása a részszámlák összegéből arányosan – az adott számla nettó összegének a részszámlák összegéhez viszonyított mértékben – történik.

Mindkét rész vonatkozásában: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, késedelmi kamat, jótállás, jótállási biztosíték, teljesítési biztosíték részeteket a szerződéstervezet tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2020