Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 383879-2021

28/07/2021    S144

Netherlands-The Hague: Supply services of personnel including temporary staff

2021/S 144-383879

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2016/S 182-327512)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Veiligheid en Justitie
National registration number: 27380834
Postal address: Turfmarkt 147/postbus 20301
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
Contact person: DAS Office IUC JenV
E-mail: dasoffice.iucvenj@minvenj.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Address of the buyer profile: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/123960

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DAS Organisatieadvies, Beleidsadvies en Projectmanagement

Reference number: 797033
II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het DAS is een digitale omgeving die de vraag- en aanbodzijde van inhuur op het gebied van organisatieadvies, beleidsadvies en projectmanagement samenbrengt. Het DAS is bedoeld om partijen die in staat zijn om Specifieke opdrachten uit te voeren aan de Deelnemers te verbinden. Deze aanbesteding vindt plaats conform de Richtlijn 2014/24/EU en zoals is geïmplementeerd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2016/S 182-327512

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.3.4)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:

15.9.2018, 14:00.

Gerectificeerd op 15.8.2018 in: 1.6.2020, 14:00.

Gerectificeerd op 24.4.2020 in: 31.12.2020, 14:00.

Read:

31.12.2021, 14:00.

VII.2)Other additional information:

In de Selectieleidraad van deze aanbesteding is onder punt 2.1. opgenomen dat dit Dynamisch Aankoopsysteem Organisatieadvies, Beleidsadvies en Projectmanagement (DAS OA inhuur) is ingesteld voor de duur van twee jaar met voor de Opdrachtgever de optie van verlenging van de opdracht. In 2020 is de DAS OA inhuur verlengd tot 1.1.2021.

Er is besloten over te gaan tot het daadwerkelijk afsluiten van raamovereenkomst(en) ten behoeve van de huidige deelnemers binnen dit DAS OA inhuur. De verwachting is dat er in 2021 een aanbesteding wordt gepubliceerd en dat de hieruit voortkomende raamovereenkomst(en) na een implementatieperiode in de loop van 2021 operationeel zijn.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor dit DAS OA inhuur eerder te beëindigen dan de in deze rectificatie opgenomen sluitingsdatum of nogmaals te verlengen, afhankelijk van de operationele datum van de af te sluiten raamovereenkomst(en). Dit DAS OA inhuur zal tot aan de daadwerkelijke beëindiging ongewijzigd actief blijven.