Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 383905-2021

28/07/2021    S144

Netherlands-Boxmeer: Architectural services for buildings

2021/S 144-383905

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Boxmeer (tbv gemeente Land van Cuijk i.o.)
National registration number: 1691165
Postal address: Raadhuisplein 1
Town: Boxmeer
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5831 JX
Country: Netherlands
Contact person: Douwe van de Goorberg
E-mail: d.vandegoorberg@bizob.nl
Telephone: +31 646161192
Internet address(es):
Main address: https://www.boxmeer.nl
Address of the buyer profile: https://www.boxmeer.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ontwerpopgave verbouwing en uitbreiding gemeentehuis

Reference number: BIZOB-2021-LVC-JHO-00132
II.1.2)Main CPV code
71221000 Architectural services for buildings
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ontwerpwerkzaamheden (bouwkundig en interieur) ten behoeve van de uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis Boxmeer tot het gemeentehuis Land van Cuijk. De werkzaamheden beslaan de uitwerking van een ontwerp dat naadloos aansluit op de initieel ontworpen gebouwfase 2 van het gemeentehuis Boxmeer. Ten behoeve van het interieur is vernieuwing en integratie van bestaande bouw met de uitbreiding vereist. Er wordt een beroep gedaan op het ontbreken van mededinging wegens uitsluitende rechten (Aanbestedingswet 2.32 lid 1 sub b onder 3).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Boxmeer.

II.2.4)Description of the procurement:

500 000 (indicatief).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteit / Weighting: 100
Cost criterion - Name: Prijs ontwerpopgave / Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

De gemeente Land van Cuijk i.o. (hierna: LvC) is voornemens de opdracht voor de architectendiensten (bouwkundig en interieur) ten behoeve van de uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis Boxmeer, bestaande uit het opstellen van een Structuur Ontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Uitvoeringsontwerp (inclusief bestek en tekeningen) aan Kraaijvanger B.V. te gunnen. De auteursrechten op het ontwerp van het gemeentehuis Boxmeer (oplevering 2010) zijn in het bezit van Kraaijvanger bv. Onderdeel van de ontwerpopdracht voor het bestaande gebouw was het ontwerpen en visualiseren van de uitbreiding (gebouwdeel fase 2). Als onderdeel van deze opdracht is er reeds door Kraaijvanger een ontwerp gemaakt voor de gewenste uitbreiding. De voorliggende ontwerpopgave voor de uitbreiding en verbouwing wordt gebaseerd op het ontwerp dat als onderdeel van de initiële opdracht is aangeleverd. Het voornemen om de ontwerpopdracht aan Kraaijvanger bv te gunnen is tot stand gekomen nadat LvC een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging met Kraaijvanger B.V. heeft doorlopen op grond van artikel 2.32 sub b onder 3 Aanbestedingswet 2012 (redenen van bescherming van uitsluitende rechten). Realisatie van het reeds onderworpen gebouwdeel (fase 2) en realisatie van artistieke homogeniteit tussen bestaande bouw, nieuwbouw zowel exterieur als interieur geldt bij de onderhavige opdracht als uitgangspunt. Inschakeling van een derde bij de uitvoering van deze opdracht brengt dit uitgangspunt mogelijk en onnodig in gevaar. Voorts stelt LvC zich op het standpunt dat, hoewel theoretisch gezien mogelijk, vanwege de eigendomsrechten, alsook vanwege het recht van Kraaijvanger bv om zich te verzetten tegen iedere (aanmerkelijke) wijziging van het gemeentehuis Boxmeer, het in economische zin niet reëel is om de opdracht te gunnen aan een andere onderneming dan Kraaijvanger bv.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Ontwerpopgave verbouwing en uitbreiding gemeentehuis

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
21/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Kraaijvanger bv
National registration number: 24121125
Postal address: Blaak 40 unit 4.08
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3011 TA
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 500 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 90125
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5200 MA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883611833
Fax: +31 883610536
Internet address: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2021