Services - 383940-2019

13/08/2019    S155    Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Poznań: Office cleaning services

2019/S 155-383940

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Enea Operator Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Strzeszyńska 58
Town: Poznań
NUTS code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postal code: 60-479
Country: Poland
Contact person: Departament Zakupów - Biuro Udzielania Zamówień
E-mail: p.jankowski@enea.pl
Telephone: +48 618845238

Internet address(es):

Main address: http://www.operator.enea.pl/

Address of the buyer profile: http://zamowienia.enea.pl

I.2)Information about joint procurement
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Enea Operator Sp. z o.o. Rejonu Dystrybucji Poznań

Reference number: RPUZ/P/0246/2019/EC
II.1.2)Main CPV code
90919200 Office cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Enea Operator Sp. z o.o. Rejonu Dystrybucji Poznań mieszczących się przy ul. Panny Marii 2 w Poznaniu, ul. Grunwaldzkiej 1 w Poznaniu, ul. Fabrycznej 4 w Luboniu oraz ul. Poznańskiej 10 w Swarzędzu – Jasinie oraz utrzymanie czystości terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem i pielęgnacją zieleni budynków przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Poznaniu - szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale II SIWZ. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności składające się na usługę sprzątania, podczas realizacji zamówienia,zatrudnione były na podstawie umowy o pracę - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy szczegółowe warunki zatrudnienia znajdują się w Rozdziale III SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ. Ciężar udowodnienia spełnienia tego wymogu spoczywać będzie na Wykonawcy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 600 041.76 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie czystości w obiektach Enea Operator Sp. z o.o. mieszczących się przy ul. Panny Marii 2 Poznaniu oraz przy ul. Poznańskiej 10 w Swarzędzu.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90919200 Office cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Poznań i Swarzędz

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy wykaz obiektów oraz powierzchni

I. Budynek zakładowej dyspozycji mocy – ZDM/RDR Poznań, ul. Panny Marii 2

— powierzchnie biurowe – 977,21 m2

— klatki schodowe, korytarze – 437,70 m2

— sanitariaty (w tym kuchnie) – 68,01 m2

— szatnie, pomieszczenia gospodarcze – 57,21 m2

— salki konferencyjne – 57,2 m2

II. Budynek warsztatowy – Poznań, ul. Panny Marii 2

— pomieszczenie brygadowe – 23,95 m2

III. Budynek „Namysłów” Poznań ul. Panny Marii 2

— powierzchnie biurowe – 237,17 m2

— korytarze – 130,62 m2

— sanitariaty (w tym kuchnie) – 81,41 m2

— pomieszczenia brygadowe – 187,81 m2

IV. Budynek BST Poznań, ul. Panny Marii 2

— powierzchnie biurowe – 1 698,33 m2

— klatki schodowe, korytarze – 810,87 m2

— sanitariaty (w tym kuchnie) – 199,81 m2

— szatnie – 58,52 m2

— salki konferencyjne – 73,75 m2

V. Budynek PE Swarzędz – Swarzędz – Jasin, ul. Poznańska 10

— powierzchnie biurowe – 38,16 m2

— korytarze – 21,71 m2

— sanitariaty – 21,22 m2

— pomieszczenia socjalne w tym kuchnia, pomieszczenie gospodarcze – 41,96 m2

Usługa sprzątania dla poszczególnych obiektów powinna być wykonana w następujących zakresach godzinowych:

— Budynek I 14:00–20:30

— Budynek II 14:00–20:30

— Budynek III 14:00–20:30

— Budynek IV 14:00–20:30

— Budynek V 08:00–14:00

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale II SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie czystości w obiektach Enea Operator Sp. z o.o. mieszczących się przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Poznaniu wraz z utrzymaniem czystości terenu zewnętrznego oraz odśnieżaniem i pielęgnacją zieleni.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911200 Building-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Poznań i Luboń

II.2.4)Description of the procurement:

I. Budynek posterunku energetycznego – Poznań, ul. Grunwaldzka 1

— powierzchnie biurowe – 339,93 m2

— klatki schodowe, korytarze – 233,56 m2

— sanitariaty (w tym kuchnie) – 89,51 m2

— szatnie – 56,13 m2

— archiwum – 280,26 m2

II. Budynek biurowy – Poznań, ul. Grunwaldzka 1

— powierzchnie biurowe – 304,39 m2

— klatki schodowe, korytarze – 82,40 m2

— sanitariaty (w tym kuchnie) – 28,27 m2

III. Budynek PE Luboń – Luboń, ul. Fabryczna 4

— powierzchnie biurowe – 22,4 m2

— korytarze – 11,27 m2

— sanitariaty – 7,30 m2

— pomieszczenia socjalne w tym kuchnia – 31,6 m2

IV. Teren zewnętrzny Poznań, ul. Grunwaldzka 1 - powierzchnia łączna terenów zielonych, utwardzonych oraz chodników zewnętrznych – 1 150 m2

Usługa sprzątania dla poszczególnych obiektów powinna być wykonana w następujących zakresach godzinowych:

— Budynek I 08:00–17:00

— Budynek II 08:00–17:00

— Budynek III 08:00–14:00

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale II SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 063-147849
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Utrzymanie czystości w obiektach Enea Operator Sp. z o.o. mieszczących się przy ul. Panny Marii 2 Poznaniu oraz przy ul. Poznańskiej 10 w Swarzędzu.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DGP Clean Partner Sp. z o.o.
National registration number: 021820528
Town: Legnica
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-220
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DGP Provider Sp. z o.o.
National registration number: 221929928
Town: Legnica
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-220
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 7 MG Sp. z o.o.
National registration number: 368038204
Town: Legnica
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-220
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Seban Sp. z o.o.
National registration number: 242943040
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-159
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 438 700.07 PLN
Total value of the contract/lot: 425 188.08 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Utrzymanie czystości w obiektach Enea Operator Sp. z o.o. mieszczących się przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Poznaniu wraz z utrzymaniem czystości terenu zewnętrznego oraz odśnieżaniem i pielęgnacją zieleni.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/07/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DGP Clean Partner Sp. z o.o.
National registration number: 021820528
Town: Legnica
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-220
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DGP Provider Sp. z o.o.
National registration number: 221929928
Town: Legnica
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-220
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 7MG Sp. z o.o.
National registration number: 368038204
Town: Legnica
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-220
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Seban Sp. z o.o.
National registration number: 242943040
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-159
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 156 898.75 PLN
Total value of the contract/lot: 205 534.08 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2019