Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 383982-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

31/10/2015    S212    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Španielsko-Alicante: Riadenie projektu, koordinácia ochrany zdravia a bezpečnosti a kontrola kvality v súvislosti s projektom AA3 na riaditeľstve OHIM v Alicante

2015/S 212-383982

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 17.10.2015, 2015/S 202-365036)

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO. Fax +34 965138500. E-mail: procurement@oami.europa.eu

Namiesto 

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov časti: riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s projektom AA3

[...]

3) Množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota bez DPH: 70 000 EUR.

Viď 

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov časti: riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s projektom AA3

[...]

3) Množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota bez DPH: 700 000 EUR.