Услуги - 384012-2015

31/10/2015    S212    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Цялостна поддръжка на цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване, и на фотокопирни машини Océ, Ricoh и Toshiba за Съда на Европейския съюз

2015/S 212-384012

Допълнителна информация

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 29.7.2015 г., 2015/S 144-265078)

Съд на Европейския съюз, на вниманието на: г-жа Eva Anglessy, Официална пощенска служба, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Факс +352 4303-2650. Електронна поща: dl-achats-logistique@curia.europa.eu


NB:

Партида 1 „Услуги по цялостна поддръжка за цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване“ и партида 3 „Услуги по цялостна поддръжка на фотокопирни машини Ricoh“ не бяха възложени.