Teenused - 384012-2015

Kuva koondatud vaade

31/10/2015    S212

Luksemburg-Luxembourg: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus

2015/S 212-384012

Lisateave

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 29.7.2015, 2015/S 144-265078)

Euroopa Liidu Kohus, teadmiseks: pr Eva Anglessy, ametlik postiteenistus, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG. Faks +352 4303-2650. E-post: dl-achats-logistique@curia.europa.eu).


NB!

1. osa ("Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, igakülgne hooldus") ja 3. osa ("Ricohi koopiamasinate igakülgne hooldus") kohta ei sõlmitud lepinguid.