Teenused - 384013-2015

31/10/2015    S212    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Lisateave - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Nägemiskontrollid

2015/S 212-384013

Mittetäielik menetlus

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 15.8.2015, 2015/S 157-287588)

Euroopa Liidu Kohus, teadmiseks: pr Eva Lorincz, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG. Kontaktandmed: personalieeskirjad, sotsiaal- ja meditsiiniküsimuste ning töötingimuste üksus. Tel +352 4303-2147. Faks +352 4303-2532. E-post: marches-publics-uds@curia.europa.eu


NB!

Lepingut ei sõlmitud.

Hankija otsustas järgmist:

— kuulutada eespool nimetatud avatud lepingu sõlmimise menetlus luhtunuks;

— kasutada tulevikus läbirääkimistega menetlust kohaldamiseeskirjade artikli 134 alapunkti 1 alapunkti a järgi eelnevalt hanketeadet avaldamata ja samadel tingimustel, nagu nimetatud luhtunud avatud menetluse pakkumiskutse dokumentides;

— kohaldamiseeskirjade artikli 128 lõike 2 alusel kutsuda 3 kandidaati oma pakkumisi esitama.