Diensten - 384115-2019

TITitelPolen-Warschau: Diensten voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan Frontex.
NDPublicatienummer aankondiging384115-2019
PDPublicatiedatum14/08/2019
OJNummer PB S156
TWPlaats van de koperWARSCHAU
AUOfficiële naam van de koperFrontex
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperPL
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapAgentschappen
DSDocument verzonden07/08/2019
DTUiterste indieningsdatum09/09/2019
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL
IAInternetadres (URL)http://www.frontex.europa.eu
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU