Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 384125-2019

14/08/2019    S156    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Nederländerna-Amsterdam: Städning, avfallshantering och andra tillhörande tjänster

2019/S 156-384125

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 137-336356)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: PO Box 71010
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL1
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederländerna
E-post: EMA.2019.05.DED@ema.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/

Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städning, avfallshantering och andra tillhörande tjänster

Referensnummer: EMA/2019/05/DED
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Myndigheten önskar anlita en lämplig och erfaren uppdragstagare för tillhandahållande av daglig kontorsstädning, avfallshantering och andra tillhörande tjänster såsom städtjänster vid behov och skadedjursbekämpning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 137-336356

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 20/08/2019
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/08/2019
Lokal tid: 10:30
Ska det stå:
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 16:00
VII.2)Övriga upplysningar: