Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 384133-2019

14/08/2019    S156    Soudní dvůr Evropské unie - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Výběrové řízení s vyjednáváním 

Lucembursko-Lucemburk: Integrovaný systém správy případů

2019/S 156-384133

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
E-mail: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.curia.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4919
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Integrovaný systém správy případů

Spisové číslo: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Realizace integrovaného adaptivního IT řešení pro správu případů (dále jen „integrovaný systém správy případů“ nebo „SIGA“).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
48000000
72212311
72212780
72322000
72512000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU0
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je realizovat integrované IT řešení pro správu případů (dále jen „integrovaný systém správy případů“ nebo „SIGA“) založený na adaptivním nástroji pro správu případů.

Činnosti zahrnují řízení projektu, podrobnou analýzu, konfiguraci (modelování), vývoj, poskytování a instalaci speciální infrastruktury, poskytování a instalaci nezbytných softwarových licencí, zavádění postupů v oblasti provozního řízení, školení a jakékoli další činnosti nezbytné pro provoz nového systému.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Maximální dobu trvání pěti let lze odůvodnit složitostí rozsahu zakázky a dlouhým časovým obdobím, které poskytovatel služeb potřebuje k vytvoření systému SIGA. Zakázka zahrnuje jak realizaci, tak i provozní činnosti. Poskytovatel služeb zahájí provozní a podpůrné činnosti, na které se zakázka vztahuje, až poté, co začne být tvořen systém SIGA.

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.5)Informace o jednání
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/09/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 18/10/2019
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Soutěžní řízení s jednacím řízením bude probíhat ve dvou samostatných fázích.

V první fázi mohou všechny zúčastněné hospodářské subjekty (dále jen „uchazeči“) podat svou žádost o účast.

Ve druhé fázi budou uchazeči, kteří se nenacházejí v žádné ze situací zakládajících důvody pro vyloučení a splňují kritéria pro výběr, vyzváni k podání nabídky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutné podat k Tribunálu do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděl.

Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nevytváří novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/08/2019