Servizzi - 384133-2019

14/08/2019    S156

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Sistema Integrata ta' Mmaniġġjar tal-Każijiet

2019/S 156-384133

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
Posta elettronika: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.curia.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4919
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Sistema Integrata ta' Mmaniġġjar tal-Każijiet

Numru ta' referenza: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Implimentazzjoni ta' soluzzjoni integrata u adattiva tat-TI tal-immaniġġjar tal-każijiet (minn hawn 'il quddiem imsejħa "sistema integrata tal-immaniġġjar tal-każijiet" jew "SIGA").

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
48000000 Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni
72212311 Servizzi ta' żvilupp ta' softwer għall-ġestjoni tad-dokumenti
72212780 Servizzi ta' żvilupp ta' softwer għall-ġestjoni tas-sistema, il-ħżin u l-kontenut
72322000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tad-data
72512000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tad-dokumenti
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-kuntratt huwa l-implimentazzjoni ta' soluzzjoni integrata tat-TI tal-immaniġġjar tal-każijiet (minn hawn 'il quddiem imsejħa "sistema integrata tal-immaniġġjar tal-każijiet" jew "SIGA"), ibbażata fuq għodda adattiva tal-immaniġġjar tal-każijiet.

L-attivitajiet jinkludu l-immaniġġjar tal-proġett, analiżi dettaljata, konfigurazzjoni (immudellar), l-iżvilupp, il-provvista u l-installazzjoni tal-infrastruttura ddedikata, il-provvista u l-installazzjoni tal-liċenzji tas-softwer meħtieġa, l-implimentazzjoni ta' proċeduri tal-immaniġġjar operattivi, taħriġ u kwalunkwe attività oħra meħtieġa għall-operat tas-sistema l-ġdida.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

It-tul massimu ta' ħames snin huwa ġġustifikat mill-kumplessità tal-ambitu tal-kuntratt u l-perijodu sostanzjali ta' żmien meħtieġ mill-kuntrattur biex jistabbilixxi s-SIGA. Il-kuntratt ikopri kemm l-attivitajiet ta' implimentazzjoni kif ukoll dawk operattivi. Il-kuntrattur jista' jibda biss l-attivitajiet ta' operat u ta' appoġġ koperti mill-kuntratt meta s-SIGA tagħti bidu għall-attivitajiet ta' produzzjoni.

IV.1.5)Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 30/09/2019
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 18/10/2019
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-proċedura kompetittiva bin-negozjati se ssir f'2 stadji distinti.

Fl-ewwel stadju, l-operaturi ekonomiċi interessati kollha (il-"kandidati") jistgħu jressqu talba biex jieħdu sehem.

Fit-tieni stadju, il-kandidati li mhumiex f'sitwazzjoni ta' twarrib u li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla se jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Kwalunkwe appell għandu jiġi mressaq quddiem il-Qorti Ġenerali fi żmien xahrejn (2) min-notifika li tintbagħat lil min jagħmel l-ilment jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data meta jsir jaf b'dan.

It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi din id-data tal-għeluq u lanqas joħloq data tal-għeluq ġdida għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
07/08/2019