Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 384242-2021

28/07/2021    S144

Poland-Warsaw: Services related to the oil and gas industry

2021/S 144-384242

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Postal address: Marcina Kasprzaka 25
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-224
Country: Poland
Contact person: Łukasz Zych
E-mail: lukasz.zych@pgnig.pl
Telephone: +48 221064961
Internet address(es):
Main address: www.przetargi.pgnig.pl
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi sprężania gazu w punktach zdawczo-odbiorczych Kańczuga i Rzeszów

Reference number: ZP/PGNG/21/0246/OS/EU
II.1.2)Main CPV code
76000000 Services related to the oil and gas industry
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usługi sprężania gazu w punktach zdawczo-odbiorczych Kańczuga i Rzeszów

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi sprężania gazu w punktach zdawczo-odbiorczych Kańczuga i Rzeszów

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Usługa może być świadczona tylko przez określonego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych, a także nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 388 pkt 1, w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy.

Ośrodki zbioru gazu Rzeszów i Pruchnik mają połączenie wyłącznie z siecią przesyłową Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System SA w PZO Rzeszów i PZO Kańczuga, więc jedynym możliwym podmiotem mogącym świadczyć tę usługę jest OGP Gaz System SA.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
15/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Postal address: Mszczonowska 4
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-337
Country: Poland
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2021