Werken - 384257-2019

Submission deadline has been amended by:  611941-2019
TITitelPolen-Warschau: Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie
NDDocumentnummer384257-2019
PDPublicatiedatum14/08/2019
OJPB S156
TWPlaatsWARSCHAU
AUNaam aanbestedende dienstMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU Institution-
DSDocument verzonden09/08/2019
DTUiterste datum27/02/2020
NCOpdracht1 - Werken
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code45232000 - Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45223200 - Structuurbouw
45330000 - Loodgieterswerk
45231110 - Bouwen van pijpleidingen
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45252000 - Bouwwerkzaamheden voor afvalwaterbehandelings-, zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties
45231100 - Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45350000 - Werktuigbouwkundige installaties
45232300 - Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45252300 - Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45262300 - Betonwerk
45223800 - Monteren en bouwen van prefabconstructies
71355000 - Landmeetkundige diensten
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
51135110 - Installatie van afvalverbrandingsinstallaties
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71320000 - Technische ontwerpdiensten
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
45213251 - Bouwen van industrie-eenheden
45233140 - Wegwerkzaamheden
45232140 - Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
42320000 - Afvalverbrandingsinstallaties
45232142 - Bouwen van een warmteoverdrachtstation
45222000 - Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
RCNUTS-codePL911
IAInternetadres (URL)www.mpo.com.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU