Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384268-2019

TITitelPolen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden
NDDocumentnummer384268-2019
PDPublicatiedatum14/08/2019
OJPB S156
TWPlaatsWROCLAW
AUNaam aanbestedende dienstUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (PL8960005779)
OLOriginele taalPL
HDHeadingWerken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU Institution-
DSDocument verzonden09/08/2019
DTUiterste datum16/09/2019
NCOpdracht1 - Werken
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code45000000 - Bouwwerkzaamheden
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 - Bouwen van gebouwen
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262000 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45400000 - Afwerking van gebouwen
45453000 - Revisie- en opknapwerkzaamheden
RCNUTS-codePL514
IAInternetadres (URL)www.umed.wroc.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU