Roboty budowlane - 384269-2019

Submission deadline has been amended by:  432831-2019
TITytułPolska-Poznań: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia384269-2019
PDData publikacji14/08/2019
OJNumer wydania Dz.U. S156
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany09/08/2019
DTTermin składania ofert17/09/2019
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233292 - Instalowanie urządzeń ochronnych
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL418
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE