Roboty budowlane - 384365-2017

TITytułPolska-Oświęcim: Roboty budowlane
NDNr dokumentu384365-2017
PDData publikacji30/09/2017
OJDz.U. S188
TWMiejscowośćOŚWIĘCIM
AUNazwa instytucjiPowiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/09/2017
DTTermin07/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
RCKod NUTSPL21A
IAAdres internetowy (URL)http://powiat.oswiecim.pl/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE