Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 384385-2021

29/07/2021    S145

Kreeka-Thessaloníki: Intellektitehnika mõju ELi ettevõtete töökohapõhisele õppele

2021/S 145-384385

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Postiaadress: Service Post, 123 Europe Street Pylaia
Linn: Thessaloniki
NUTS kood: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Sihtnumber: 57001
Riik: Kreeka
E-post: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310490287
Faks: +30 2310490028
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.cedefop.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://www.cedefop.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Haridus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Intellektitehnika mõju ELi ettevõtete töökohapõhisele õppele

Viitenumber: AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
II.1.2)CPV põhikood
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse lepingu eesmärk on täiustada arusaama arenevate digitaalsete tehnoloogiate (põhjuslikust) mõjust, pöörates erilist tähelepanu intellektitehnikale, muutuvatele vajadustele oskuste järele ja järelmitele töökohapõhise õppe jaoks ELi ettevõtetes. Nimetatud eesmärk saavutatakse ELi ettevõtetest laialdaste juhtumiuuringutega teabe kogumisega, konkreetsemalt öeldes, vähemalt 30 juhtumiuuringut viies ELi riigis.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 250 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EL Ελλάδα  / Elláda
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Juhtumiuuringud hõlmavad juhtkonna, personali ja töötajate esindajate põhjalikke kvalitatiivseid küsitlusi, vaatluslikke uuringuid ja ettevõttesiseseid uuringuid. Teadusuuringud peaksid andma sügava ja põhimõttelise arusaama uusima intellektitehnika kui töökohapõhise õppe vahendaja omaksvõtmisest (või mitteomaksvõtmisest) ajendatud asutusesisesest ja töökoha dünaamikast. Kõnealusest uuringust saadud teave peaks täiendama Cedefopi oskusteavet digitaliseerimise ja tööprotsessi tuleviku kohta ning EL-le vastavate digitaalsete, kutsehariduse ja -koolituse ning kvalifikatsiooni poliitikate kavandamiseks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 250 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Cedefop töötab 2021. aastal 2. augustist 20. augustini vähendatud koormusega ning on suletud 15. augustil.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt täpsemat teavet hankedokumentidest.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 01/10/2021
Kohalik aeg: 15:59
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 04/10/2021
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Cedefopi ruumid Kreekas Thessaloníkis. Ülalnimetatud kohaliku aja all tuleb mõista Kreeka kohalikku aega (maailmaaeg +3 avamise kuupäeval).

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Covid-19 pandeemia tõttu toimub pakkumuste avamine virtuaalselt. Täpsema teabe jaoks vt pakkumiskutse punkti 3.2.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

1) Punktis I.3) esitatud elektrooniliste sidevahendite mittekasutatavuse või toimimiskatkestuste korral viimase viie kalendripäeva jooksul enne punktis IV.2.2) nimetatud kättesaamise tähtaega jätab avaliku sektori hankija endale õiguse pikendada kõnealust tähtaega ja avaldada ajapikendus punktis I.3) esitatud internetiaadressil, kõnealuse teate parandust eelnevalt avaldamata. Uue teabe või uute dokumentide avaldamisest teada saamiseks palutakse kõnealusest hankest huvitatud ettevõtjatel esitada taotlus pakkumiskutse punktis I.3) esitatud internetiaadressil.

2) Punktis IV.2.2) – pakkumuste kättesaamise tähtaeg – tuleb kohaliku aja all mõista Kreeka kohalikku aega (maailmaaeg + 3).

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest, või kui teavitamist ei toimu, päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Linn: Luxemburg
Riik: Luksemburg
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
22/07/2021