Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 384385-2021

29/07/2021    S145

Grieķija-Saloniki: Mākslīgā intelekta (AI) ietekme uz mācīšanos darba vietā ES uzņēmumos

2021/S 145-384385

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Pasta adrese: Service Post, 123 Europe Street Pylaia
Pilsēta: Thessaloniki
NUTS kods: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Pasta indekss: 57001
Valsts: Grieķija
E-pasts: c4t-services@cedefop.europa.eu
Tālrunis: +30 2310490287
Fakss: +30 2310490028
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.cedefop.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://www.cedefop.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Izglītība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Mākslīgā intelekta (AI) ietekme uz mācīšanos darba vietā ES uzņēmumos

Atsauces numurs: AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
II.1.2)Galvenās CPV kods
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā līguma mērķis ir uzlabot izpratni par digitālo tehnoloģiju attīstības (cēlonisko) ietekmi, īpašu uzmanību pievēršot mākslīgajam intelektam (AI), mainīgajām prasmju vajadzībām un ietekmi uz mācīšanos darbavietā ES uzņēmumos. Tas tiks veikts, apkopojot informāciju, izmantojot plašus ES uzņēmumu gadījumu pētījumus, jo īpaši vismaz 30 gadījumu pētījumus 5 ES valstīs.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: EL Ελλάδα  / Elláda
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Gadījumu pētījumi ietver padziļinātas kvalitatīvas intervijas ar vadības, darbaspēka un darbinieku pārstāvjiem, novērojumu analīzi un uzņēmumu apsekojumus. Pētniecībai jānodrošina padziļināta un pamatīga izpratne par organizācijas un darba vietu dinamiku uzņēmumā, kas tiek veicināta, ieviešot (vai neieviešot) kolektīvās AI tehnoloģijas kā moderatorus, lai nodrošinātu mācīšanos darba vietā. Informācijai, kas iegūta no šā pētījuma, jāuzlabo Cedefop zinātība par digitalizāciju un darba nākotni un piemērotu digitālo, PIA un prasmju politiku izstrādi ES.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 250 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 36
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Cedefop būs neliela laikposma aktivitāte no 2021. gada 2. augusta līdz 2021. gada 20. augustam, un tā tiks slēgta 2021. gada 15. augustā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

sīkāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 01/10/2021
Vietējais laiks: 15:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/10/2021
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Cedefop telpas Salonikos, Grieķijā. Iepriekš minētais vietējais laiks nozīmē Grieķijas vietējo laiku (UTC+3 atvēršanas datumā).

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Covid-19 uzliesmojuma dēļ piedāvājumu publiskā atvēršana notiks virtuāli. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt dokumenta “Uzaicinājums uz konkursu” 3.2. punktā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

1) Ja I.3) iedaļā minētie elektroniskie sakaru līdzekļi nav pieejami vai to darbība ir traucēta pēdējās piecas kalendārās dienas pirms IV.2.2) iedaļā norādītā saņemšanas termiņa, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības pagarināt šo termiņu un publicēt pagarinājumu I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē bez iepriekšējas paziņojuma par labojumu publicēšanas. Uzņēmēji, kas ir ieinteresēti šajā iepirkumā, tiek aicināti pierakstīties uz jaunumiem uzaicinājuma uz konkursu I.3) iedaļā norādītajā adresē, lai saņemtu paziņojumu, kad tiek publicēta jauna informācija vai dokumenti.

2) IV.2.2) iedaļā “Piedāvājumu saņemšanas termiņš” vietējais laiks jāsaprot kā Grieķijas vietējais laiks (UTC+3).

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxemburg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luxemburg
Valsts: Luksemburga
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22/07/2021