Usluge - 384393-2021

29/07/2021    S145

Njemačka-Karlsruhe: Politika JRC-a Karlsruhe za informatičku sigurnost

2021/S 145-384393

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.— Nuclear Safety and Security (Karlsruhe)
Poštanska adresa: PO Box 2340
Mjesto: Karlsruhe
NUTS kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Poštanski broj: 76125
Država: Njemačka
E-pošta: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9056
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Politika JRC-a Karlsruhe za informatičku sigurnost

Referentni broj: JRC/KRU/2021/RP/1944-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

JRC Karlsruhe namjerava pokrenuti poziv na nadmetanje u vezi s pripremom sigurnosne politike o IT-u, kao i pružiti podršku provedbi te sigurnosne politike o IT-u u skladu sa zahtjevima smjernice o zaštiti IT sustava u nuklearnim postrojenjima i instalacijama. (politika IT-SEWD).

.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

PO Box 2340

76125 Karlsruhe

NJEMAČKA

II.2.4)Opis nabave:

Sigurnosna politika o IT-u JRC-a Karlsruhe.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
10/09/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nema dostupnih dodatnih informacija ili dokumenata. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se registriraju na adresi navedenoj u odjeljku I.3) kako bi bili obaviješteni o objavi poziva na nadmetanje i svoj ugovornoj dokumentaciji, uključujući upute.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/07/2021