Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384509-2019

14/08/2019    S156    Stavební práce - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Liberec: Obnova povrchu vozovky

2019/S 156-384509

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 027-059076)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Liberecký kraj
Národní identifikační číslo: 70891508
Poštovní adresa: U Jezu 642/2a
Obec: Liberec 2
Kód NUTS: CZ051
PSČ: 461 80
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Zákupy
Národní identifikační číslo: 00261114
Poštovní adresa: Borská 5
Obec: Zákupy
Kód NUTS: CZ051
PSČ: 471 23
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Radek Lípa
E-mail: starosta@mesto-zakupy.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.zakupy.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Severozápadní obchvat města Zákupy

Spisové číslo: ZZVZ/0143/18
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233223
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy

Investorem akce A je Liberecký kraj.

Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí.

Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení

Investorem akce B je Město Zákupy.

Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 027-059076

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 12/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.