Stavební práce - 384547-2021

30/07/2021    S146

Itálie-Ispra: Rekonstrukce, renovace, výstavba a údržba vodovodních systémů a sítí ve Společném výzkumném středisku (JRC) na pracovišti v Ispře

2021/S 146-384547

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Stavební práce

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.R — Support services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9060
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce, renovace, výstavba a údržba vodovodních systémů a sítí ve Společném výzkumném středisku (JRC) na pracovišti v Ispře

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/1656-PIN
II.1.2)Hlavní kód CPV
45231300 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

JRC-Ispra má rozsáhlou vodovodní a kanalizační síť, systém dálkového vytápění a další související zařízení (úprava vody, filtrace, technické místnosti atd.). Některá vodovodní a kanalizační vedení jsou poměrně stará a vyžadují nepřetržité renovační a/nebo údržbářské práce. Většinou jsou vedení zcela obnovena nahrazením celého vedení novým. Tato vedení jsou obecně instalována pod zemí nebo v technických tunelech a jsou poměrně dlouhá. Výstavba nových budov a staveb, jakož i ochota EK zvýšit používání materiálů šetrných k životnímu prostředí a snížit uhlíkovou stopu lokality, vedou k rostoucí potřebě nahradit stávající vedení tak, aby byla přizpůsobena novým požadavkům, pokud jde o kapacitu a respektování životního prostředí.

Cílem zakázky bude zejména provedení stavebních a renovačních prací v rámci vodovodní a kanalizační distribuční sítě.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 225 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231300 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45247000 Výstavba přehrad, kanálů, závlahových kanálů a akvaduktů
45232000 Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelů
71300000 Technicko-inženýrské služby
44160000 Potrubí, trubky, pažnice, trubkoví a příbuzné položky
44600000 Nádrže, zásobníky a podobné nádoby; radiátory a kotle pro ústřední topení
44130000 Kanalizační systém
50500000 Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
90400000 Kanalizace
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

via Enrico Fermi 2749, I — 21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Rekonstrukce, renovace, výstavba a údržba vodovodních systémů a sítí ve Společném výzkumném středisku (JRC) na pracovišti v Ispře.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
23/09/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Toto oznámení předběžných informací oznamuje záměr veřejného zadavatele zveřejnit budoucí výzvu k podání nabídek. V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace nebo dokumenty. Zainteresované hospodářské subjekty vyzýváme, aby se zaregistrovaly na adrese uvedené v oddílu I.3) a byly informovány o zveřejnění oznámení o zakázce a všech zadávacích dokumentů, včetně specifikací nabídkového řízení.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/07/2021