Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 384547-2021

30/07/2021    S146

Italija-Ispra: Sanacija, obnova, izgradnja i održavanje sustava i mreža za distribuciju vode na lokaciji JRC-a u Ispri

2021/S 146-384547

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Radovi

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9060
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sanacija, obnova, izgradnja i održavanje sustava i mreža za distribuciju vode na lokaciji JRC-a u Ispri

Referentni broj: JRC/IPR/2021/OP/1656-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

JRC-Ispra ima opsežnu vodovodnu i kanalizacijsku distribucijsku mrežu, sustav daljinskog grijanja i druge povezane objekte (pročišćavanje voda, filtriranje, tehničke prostorije itd.). Određene su vodovodne i kanalizacijske cijevi prilično stare i zahtijevaju kontinuirane radove obnove i/ili održavanja. Većinom se cijevi u potpunosti obnavljaju zamjenom cijelog voda novim. Te se cijevi općenito ugrađuju podzemno ili u tehničke tunele i prilično su dugačke. Nadalje, izgradnja novih zgrada i konstrukcija te spremnost EK-a da poveća uporabu materijala pogodnih za okoliš, kao i da smanji ugljični otisak lokacije, dovodi do sve veće potrebe za zamjenom postojećih vodova kako bi ih se prilagodilo novim zahtjevima u pogledu sposobnosti i poštovanja okoliša.

Cilj ugovora uglavnom će se sastojati od izvršenja radova izgradnje i obnove mreže za distribuciju vode i kanalizacije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 225 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
45247000 Građevinski radovi na branama, kanalima, kanalima za navodnjavanje i akveduktima
45232000 Pomoćni radovi za cjevovode i kabele
71300000 Tehničke usluge
44160000 Cjevovod, sustavi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli
44600000 Spremnici, rezervoari i kontejneri; radijatori za centralno grijanje i kotlovi
44130000 Glavni kanalizacijski vodovi
50500000 Usluge popravaka i održavanja crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera te strojeva
90400000 Usluge u području otpadnih voda
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

via Enrico Fermi 2749, I — 21027 Ispra (VA), ITALIJA

II.2.4)Opis nabave:

Sanacija, obnova, izgradnja i održavanje sustava i mreža za distribuciju vode na lokaciji JRC-a u Ispri.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
23/09/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se prijave na adresu navedenu u odjeljku I.3) kako bi bili obaviješteni kada su poziv na nadmetanje i sva dokumentacija o nabavi, uključujući upute za nadmetanje, objavljeni.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/07/2021