Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 384549-2021

TIRubrikItalien-Ispra: Ramavtal för påskyndat åldrande av efterbehandlingssystem för fordon
NDMeddelandets publiceringsnummer384549-2021
PDPubliceringsdatum30/07/2021
OJEUT S146
TWUpphandlarens ortISPRA
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landIT
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropeiska kommissionen
DSDokument skickat23/07/2021
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande9 - Ej tillämpligt
TDMeddelandetyp0 - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud9 - Ingen uppgift
ACTilldelningskriterier9 - Ingen uppgift
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)90715000 - Föroreningsundersökningar
90743000 - Tjänster med avseende på förorening av giftiga ämnen
90731000 - Tjänster med avseende på luftföroreningar
71336000 - Stödtjänster tillhandahållna av ingenjörer
RCPlats för utförande (Nuts-kod)ITC41
IAInternetadresshttps://ec.europa.eu/jrc/
DIRättslig grundFörordning (EU, Euratom) nr 2018/1046