Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 384549-2021

30/07/2021    S146

Italien-Ispra: Ramavtal för påskyndat åldrande av efterbehandlingssystem för fordon

2021/S 146-384549

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8935
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för påskyndat åldrande av efterbehandlingssystem för fordon

Referensnummer: JRC/IPR/2021/OP/1818-PIN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71336000 Stödtjänster tillhandahållna av ingenjörer
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

JRC behöver, både för forskningsändamål och för marknadskontroll, utvärdera hållbarheten hos efterbehandlingsanordningar för att kontrollera utsläpp av föroreningar från fordon. Syftet med anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal för tjänster som syftar till att påskynda åldrandet av efterbehandlingsanordningar för fordon som genomgår testning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71336000 Stödtjänster tillhandahållna av ingenjörer
90715000 Föroreningsundersökningar
90731000 Tjänster med avseende på luftföroreningar
90743000 Tjänster med avseende på förorening av giftiga ämnen
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för påskyndat åldrande av efterbehandlingssystem för fordon.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31/08/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/07/2021