Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 38455-2022

24/01/2022    S16

Suomi-Lahti: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2022/S 016-038455

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: Kirkkokatu 12
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 15140
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eleni Mizaras
Sähköpostiosoite: eleni.mizaras@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 503513006
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/hame
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Hämeen ELY-keskus - Luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Sisäinen kilpailutus - Muutosturvan viestinnän pienhankinnat

Viitenumero: HAMELY/953/2016
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintasopimuksen kohteena on viestintä- ja markkinointipalvelujen hankinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tämä hankinta on tehty Hansel Oy:n perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) sisäisenä kilpailutuksena.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 5 340.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Asiakas (tai myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne viestintä- ja markkinointipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tämä tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä ”DPS”).

DPS:n sisäinen kilpailutus on tehty luokassa 2 Erillispalvelut.

Asiakas valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella yhden toimittajan ja tekee kunkin voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen. Hankintasopimusmalli on tarjouspyynnön liitteenä.

Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä "DPS:n kohde ja ehdot" sekä liitteessä "Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus". [Asiantuntijoille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä "Asiantuntijat".]

Hankinnan ennakoitu laajuus on kuvattu liitteessä "Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus". Hankinta ei aseta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 30.11.2026 saakka, ellei sitä aiemmin keskeytetä. Hankintasopimus tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän

päättymistä. Sopimuskausi on mahdollista jakaa määräaikaiseen sopimuskauteen ja optio-osuuteen. Hankintasopimus voi olla enintään voimassa 30.11.2028 asti. Hankintasopimus voi olla kuitenkin kaiken kaikkiaan voimassa enintään kuusi (6) vuotta. Mahdollista optiokautta koskevat ehdot tulee ilmoittaa kohdassa "Mahdollisen option lisätiedot".]

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintasopimukseen sisällytetään lisähankintaoikeus eli optio hankintayksikkö varaa mahdollisuuden yhteen (1) lisähankintaoikeuteen. Hankinta voidaan tällöin tehdä suorahankintana ilman edeltävää tarjouskilpailua ja optiolauseke sisällytetään solmittavaan hankintasopimukseen. Tätä menettelyä voidaan käyttää kolmen vuodessa alkuperäisen hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Optiomahdollisuus ei aiheuta ostovelvollisuutta hankintayksikölle ja se voi toteutua alkuperäistä hankintaa pienempänä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Yhteistyöllä muutosturvaa, Euroopan sosiaalirahaston ESR (2017-2020) rahoittama hanke. Hankekoodi Eura2014-järjestelmässä on S20906.

II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: VD1/2021
Nimi:

Hämeen ELY-keskus - Luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Sisäinen kilpailutus - Muutosturvan viestinnän pienhankinnat

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
09/11/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Mainostoimisto SST Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2354882-9
Postiosoite: Itäinen Pitkäkatu 4 A
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 20520
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 5 340.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 5 340.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/01/2022