A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 384551-2021

Submission deadline has been amended by:  543136-2021
30/07/2021    S146

Olaszország-Ispra: Lezuhanás ellen védő berendezések vizsgálatára, beszerzésére, karbantartására és telepítésére irányuló szolgáltatási keretszerződés

2021/S 146-384551

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D & WM)
Postai cím: via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra (VA)
NUTS-kód: ITC41 Varese
Postai irányítószám: I-21027
Ország: Olaszország
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont (JRC.R) – Support services (Brussels)
Postai cím: via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra (VA)
NUTS-kód: ITC41 Varese
Postai irányítószám: I-21027
Ország: Olaszország
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8255
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8255
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lezuhanás ellen védő berendezések vizsgálatára, beszerzésére, karbantartására és telepítésére irányuló szolgáltatási keretszerződés

Hivatkozási szám: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Fő CPV-kód
50800000 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés lehetővé teszi az isprai telephelyen azon lezuhanás ellen védő berendezések és rendszerek időszakos vizsgálatát és javító karbantartását, melyekhez a gyártó engedélye nem szükséges (az EN 365 szabvány értelmében történő azonosítás szerint), valamint a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő lezuhanás ellen védő azon új berendezések és rendszerek, valamint egyéb kapcsolódó kiegészítő termékek telepítését, melyeken a karbantartás és az időszakos vizsgálat elvégzéséhez a gyártó engedélye nem szükséges.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50800000 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
44212300 Szerkezetek és alkatrészek
35113000 Védelmi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITC41 Varese
A teljesítés fő helyszíne:

Via Enrico Fermi 2749, I — 21027, Ispra (VA), OLASZORSZÁG

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lezuhanás ellen védő berendezések vizsgálatára, beszerzésére, karbantartására és telepítésére irányuló szolgáltatási keretszerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A vonatkozó törvényre, rendeletre vagy közigazgatási rendelkezésre való hivatkozás:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 053-132195
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/09/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/09/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat. Amennyiben a IV.2.2) szakaszban megadott beérkezési határidőt megelőző 5 naptári napon belül az I.3) szakaszban megadott elektronikus kommunikációs eszközök nem hozzáférhetők, vagy működésükben fennakadások történnek, az ajánlatkérő fenntartja a jogot a határidő meghosszabbítására és arra, hogy a meghosszabbítást az I.3) szakaszban megadott internetcímen anélkül tegye közzé, hogy előzetesen közzétenné a jelen hirdetmény helyesbítését.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2021