Servizzi - 384551-2021

Submission deadline has been amended by:  543136-2021
30/07/2021    S146

l-Italja-Ispra: Qafas ta’ kuntratt ta’ servizz għall-ispezzjoni, il-provvista ta’ manutenzjoni u l-installazzjoni ta’ tagħmir għall-ħarsien mill-waqgħat

2021/S 146-384551

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D & WM)
Indirizz postali: via Enrico Fermi 2749
Belt: Ispra (VA)
Kodiċi NUTS: ITC41 Varese
Kodiċi postali: I-21027
Pajjiż: L-Italja
Posta elettronika: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Iċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka (JRC), JRC.R — Support services (Brussels)
Indirizz postali: via Enrico Fermi 2749
Belt: Ispra (VA)
Kodiċi NUTS: ITC41 Varese
Kodiċi postali: I-21027
Pajjiż: L-Italja
Posta elettronika: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/jrc/
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8255
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8255
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta’ kuntratt ta’ servizz għall-ispezzjoni, il-provvista ta’ manutenzjoni u l-installazzjoni ta’ tagħmir għall-ħarsien mill-waqgħat

Numru ta' referenza: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50800000 Servizzi varji ta’ tiswija u tal-manutenzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt se jippermetti l-ispezzjoni perjodika u l-manutenzjoni korrettiva ta’ sistemi u apparati għall-ħarsien mill-waqgħat fis-sit ta’ Ispra li għalihom l-awtorizzazzjoni tal-manifattur mhix meħtieġa (kif identifikat mill-istandard EN 365), l-installazzjoni ta’ sistemi u apparati ġodda għall-ħarsien mill-waqgħat u prodotti anċillari relatati oħra konformi mal-leġislazzjoni attwali li ma jeħtiġux l-awtorizzazzjoni tal-manifattur biex iwettaq manutenzjoni u spezzjonijiet perjodiċi.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50800000 Servizzi varji ta’ tiswija u tal-manutenzjoni
44212300 Strutturi u partijiet
35113000 Apparat tas-sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ITC41 Varese
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Via Enrico Fermi 2749, I — 21027, Ispra (VA), L-ITALJA

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Qafas ta’ kuntratt ta’ servizz għall-ispezzjoni, il-provvista ta’ manutenzjoni u l-installazzjoni ta’ tagħmir għall-ħarsien mill-waqgħat.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 053-132195
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 24/09/2021
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 28/09/2021
Ħin lokali: 11:00
Post:

Via Enrico Fermi 2749, I — 21027 Ispra (VA), L-ITALJA

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3). Fil-każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti fit-Taqsima I.3) fil-ħamest ijiem kalendarji qabel id-data tal-għeluq għall-wasla indikata fit-taqsima IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li testendi din id-data tal-għeluq u li tippubblika din l-estensjoni fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3), mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta’ tiswija għal dan l-avviż.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-kuntratt disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23/07/2021