Leveringen - 384581-2019

14/08/2019    S156

România-Suceava: Antiseptice şi dezinfectante

2019/S 156-384581

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
Număr naţional de înregistrare: 4243983
Adresă: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720237
Țară: România
Persoană de contact: Daniela Crap
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de achiziție publică de dezinfectanți divizat pe 7 loturi

Număr de referinţă: 24622/05.08.2019
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de achizitie publica de dezinfectanti divizat pe 7 loturi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produs detergent – dezinfectant enzimatic pentru dezinfecție/curățare prin imersie a dispozitivelor medicale

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produs detergent – dezinfectant enzimatic pentru dezinfecție/curățare prin imersie a dispozitivelor medicale. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru = 2 500-5 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 180 000-360 000.

II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru = 500-1 000. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 72 000 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse și echipamente pentru dezinfecția de nivel intermediar a tegumentelor, suprafețelor și instrumentarului

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate min.-max. AC:

1) Antiseptic pt. dezinfecţia igienică a mâinilor prin frictiune = 6 500-13 000 l;

2) Sapun pt. dezinfectia igienica a mainilor prin spalare = 3 000-6 000 l;

3) Detergent – dezinfectant de nivel mediu pt. suprafete = 6 500-13 000 l;

4) Detergent – dezinfectant rapid de nivel mediu pt. suprafete mici si aparatura medicala = 4 500-9 000 l;

5) Servetele universale (lavete) impregnate pt. curatarea si dezinfectia suprafetelor si a dispozitivelor medicale = 25 000-50 000 buc.

II.2.14)Informații suplimentare

Val. AC min.-max./RON fara TVA:

1) Antiseptic pt. dezinfecţia igienică a mâinilor prin frictiune = 104 000-208 000;

2) Sapun pt. dezinfectia igienica a mainilor prin spalare = 78 000-156 000;

3) Detergent – dezinfectant de nivel mediu pt. suprafete = 123 500-247 000;

4) Detergent-dezinfectant rapid de nivel mediu pt. suprafete mici si aparatura medicala = 103 500-207 000;

5) Servetele univer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produs antiseptic pentru tegumente și mucoase – soluție apoasă cu derivați de clor/clorhexidină

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase – solutie apoasa cu derivati de clor/clorhexidina. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru = 1 000-2 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 126 000-252 000.

II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru = 250-500. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 63 000 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produs dezinfectant de nivel înalt pentru bazinete/urinare – dispozitiv medical

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produs dezinfectant de nivel inalt pentru bazinete/urinare – dispozitiv medical. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru/kg = 500-1 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 27 000-54 000.

II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru/kg = 125-250. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 13 500 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produs dezinfectant clorigen – produs biocid

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produs dezinfectant clorigen – produs biocid. Cantitate minima-maxima acord-cadru/tablete = 160 000-320 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 144 000-288 000.

II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/tablete = 40 000-80 000. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 72 000 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produs pentru antisepsia tegumentară preoperatorie a pacientului – tinctură alcoolică cu Povidone iodine

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produs pentru antisepsia tegumentara preoperatorie a pacientului – tinctura alcoolica cu Povidone iodine. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru = 1 000-2 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 43 000-86 000.

II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru = 250-500. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 21 500 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse și echipamente pentru dezinfecția de nivel înalt a tegumentelor, suprafețelor și instrumentarului

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate min.-max. AC:

1) Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin fricțiune = 2 000-4 000 l;

2) Produs detergent-dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete din sectoare cu risc crescut = 1 000-2 000 l/kg;

3) Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile = 500-1 000 l/kg;

4) Servetele (lavete) impregnate pentru curatarea si dezinfectia suprafetelor si a dispozitivelor medicale = 15 000-30 000 buc.

II.2.14)Informații suplimentare

Val. AC min.-max./RON fara TVA:

1) Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin fricțiune = 32 000-64 000;

2) Produs detergent – dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete din sectoare cu risc crescut = 810 000-1 620 000;

3) Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile = 25 000-50 000;

4) Servetele (lavete) impregnate pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
14/08/2019

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

L. D. online, 24 luni. Crit. de atribuire: pretul cel mai scazut. Crit. de calif. si selectie: ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prev. la art. 164, 165, 167 din Lg. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate decl./form., decl. privind neincadrarea in prev. art. 60/L 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. (1) din Lg. 98/2016. Se solicita garantie de participare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019