Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 384619-2022

15/07/2022    S135

Ungarn-Budapest: OP-Instrumente

2022/S 135-384619

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Onkológiai Intézet
Nationale Identifikationsnummer: 15309769243
Postanschrift: Ráth György Utca 40
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1122
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Stein Karolina
E-Mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Telefon: +36 300197808
Fax: +36 17004515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.oncol.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000013552022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33162200 OP-Instrumente
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operációs mikroszkóp beszerzése

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162200 OP-Instrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 90
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése, EFOP-2.2.22-20-2021-00002

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268862

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: OOI JSZ 213-1/2033/73
Bezeichnung des Auftrags:

Operációs mikroszkóp beszerzése

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Carl Zeiss Technika Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10548756213
Postanschrift: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Ort: Budaörs
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 2040
Land: Ungarn
E-Mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Fax: +36 23802802
Internet-Adresse: http://www.zeiss.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 78 579 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VII.2.2 pont folytatása:

Fentiek alátámasztása:

Eladó a leszállítandó eszközt 2022. március 17. napján rendelte meg. Eladó megrendelését még ezen a napon a gyártó vissza is igazolta.

Az Eladó gyártóüzeme, a Carl Zeiss Meditec AG 2022. május 16-án közölt közvetlenül tájékoztatást Ajánlatkérővel, amely szerint a leszállítandó termék egyik elektronikus alkatrészének (cikkszáma: 000000-0599-174.) szállítása késedelmet fog okozni a szerződés teljesítése során. Ezen alkatrész az eszköz különböző alegységeinek tápellátását szabályozza. A hiányzó alkatrész nélkül nem képes a készülék működni.

A gyártó késedelmét kiváltó körülmény a Shanghai területén bevezetett teljes COVID lezárásból fakadó helyzet, amely kapcsán felmerülő szállítási nehézségekről sem az ajánlattétel során, sem a szerződéskötéskor nem volt tudomása Eladónak, figyelemmel a 2022. március 17-én visszaigazolt gyártói megrendelésre és annak prognosztizált készenléti határidejére (2022. május 11.).

Az Eladó az alkatrész minél előbbi kiszállítása érdekében a MASPED céggel közvetlen szállítást szervezett, amely maximum 2 munkanapos szállítási határidőt eredményezett volna (azaz legkésőbb 2022. május 13-án meg kellett volna lennie az alkatrésznek, és így a szerződésben meghatározott végteljesítési határidő teljesíthető lett volna késedelem nélkül).

Jelen helyzetet nem az évek óta tartó általános COVID hatás váltotta ki (tehát nem az európai és magyarországi viszonyok hatására kialakult helyzet tette szükségessé a szerződés módosítását), hanem egy, az egész világgazdaságra hirtelen, és negatívan ható óriási lezárás, Shanghai lezárása. Ilyen méretű, COVID-dal összefüggő teljes lezárásra a COVID 1. és 2. hulláma óta nem volt példa. A zárlat következtében a gyártási és logisztikai folyamatok rendkívül lelassultak, illetve lehetetlenné váltak, mivel az emberek nem tudtak a munkahelyükre utazni, és így a szállítás is lehetetlenné vált. Ezen körülmény soha nem látott mértékű gazdasági és ezzel együtt szállítási problémákat eredményezett, amelyek nem összehasonlíthatók az európai és magyarországi COVID járvány okozta gazdasági nehézségekkel.

Az Eladó számára nem volt reális alternatíva a fent megjelölt hiányzó alkatrész beszerzésére. Egy új, helyettesítő alkatrész beszállítói tesztelésének és jóváhagyásának folyamata körülbelül 9-12 hónapot venne igénybe, ezáltal helyettesítő alkatrész beszerzése jóval nagyobb késedelmes helyzetet jelentett volna.

Az Eladó, illetve annak beszállítója az előre nem látható, és elháríthatatlan gyártási késedelmet legalább a szállítási idő lecsökkentésével igyekezett minimalizálni (gyűjtőszállítás helyett külön sürgősségi szállítás szervezése).

A fentiek alapján az ajánlattétel, illetve a szerződéskötés pillanatában az Eladó a visszaigazolt gyártói megrendelés birtokában megalapozott információkkal rendelkezett arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése a szerződésben meghatározott véghatáridőkig késedelem nélkül lehetséges.

A fentiekre tekintettel a szerződés

o módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

o módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

o ellenértékének növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, tekintettel arra, hogy ellenérték növekedéssel nem jár.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/07/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
33162200 OP-Instrumente
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162200 OP-Instrumente
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 12/05/2022
Ende: 15/07/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 78 579 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Carl Zeiss Technika Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10548756213
Postanschrift: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Ort: Budaörs
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 2040
Land: Ungarn
E-Mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Fax: +36 23802802
Internet-Adresse: http://www.zeiss.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022.07.08.

A Szerződés 3.1. pontjában rögzített teljesítési határidők módosultak.

A Felek által megkötött szerződés 3.1. pontja (eredeti szöveg):

3.1 A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022. május 31. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. május 16. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. május 31-ig köteles teljesíteni.

Részlet a szerződésmódosításból:

Felek rögzítik, hogy a Felek által előre nem látható körülményekből eredően a Szerződés 3.1. pontjában rögzített teljesítési határidők módosítása szükséges. Erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának megszövegezése helyébe az alábbi megszövegezés lép:

„3.1 A teljesítés véghatárideje 2022. július 15. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb 2022. június 30. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. július 15-ig köteles teljesíteni.”

Felek a szerződésmódosításban az alábbi rendelkezéseket is rögzítették a fenti módosítás figyelembe vételével:

2.1 Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felek e körben kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással a Szerződésben rögzített ellenérték nem változik.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A Szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban került módosításra. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték módosítására sem kerül sor.

Folyt: VI.3) További információk

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 78 579 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 78 579 000.00 HUF